Časová schránka otevřena, obsah překvapil i historiky

PŘÍBRAM – V minulém týdnu byla demontována socha z památníku obětem první světové války v Arnoštových sadech v Příbrami. Při demontáži sochy byla nalezena časová kapsle, která byla dnes za přítomnosti historiků otevřena. Obsah byl pro přítomné překvapením.

Otevírání časové kapsle není na denním pořádku, a všichni přítomní s napětím očekávali, co bude obsahem drobného tubusu. Logicky se nabízelo, že půjde o dokumenty z roku 1927, kdy byla socha do Arnoštových sadů umístěna, nebo z roku 1936, kdy byl pomník opatřen cedulemi se jmény padlých. K tomuto názoru se přikláněli také přítomní historikové Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram, a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

„Časovou kapsli jsem měl týden ve své kanceláři, velmi jsem se těšil na dnešní ráno, až se dozvíme, co je jejím obsahem. Za přítomnosti památkářů a historiků jsme kapsli otevřeli – obsahem je listina z 9. dubna 1946, ve které je informace o osudu sochy ve válečných letech. Dle tohoto dokumentu, jehož obsah je novinkou i pro výše uvedené historiky, byla socha v roce 1943 Němci odstraněna a poškozena. Dále jsou v dopise uvedeny informace o nálezu, opravě a následném umístění sochy na své místo, tedy do Arnoštových sadů,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Jak paní Věra Smolová, tak i pan Josef Velfl se vyjádřili ve smyslu, že do dnešního dne neměli informace o tom, že by socha byla ve válečné době z Příbrami odvezena. Nyní se tedy budou hledat listiny a fotografie, které by informace nalezené v časové kapsli dokumentovaly.

„Listina bude nyní uchována u nás na úřadě s tím, že kopie budou zaslány k archivování. Socha samotná je nyní restaurována a opravovat se bude i samotný podstavec. Po dokončení všech prací připravíme novou časovou schránku, do které umístíme i tuto listinu,“ doplnil informace starosta Konvalinka.

Doslovný přepis dokumentu z 9. dubna 1946:

Za německé okupace byla tato socha, symbol Českého národa po první světové válce, v roce 1943 němci odstraněna a poškozena. Po pádu německého nacismu 9. května roku 1945 byla socha nalezená rozbitá v Praze. Byla dána do opravy příbramskému závodu Bratří Weilové a spol, továrna na poutní a kovové zboží, kde byla opravena, a na toto místo postavena, a v květnu při prvním výročí roku 1946 slavnostně odhalena. Opravu provedl za spolupráce zaměstnanců závodu pan František HAVRÁNEK

Foto i text: Eva Švehlová, tisková mluvčí města

Komentáře