Březohorští shánějí fotky kostela sv. Vojtěcha a okolí

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.

PŘÍBRAM  – Obyvatelé Březových Hor už delší dobu usilují o renovaci chodníku kolem kostela na náměstí J. Alise. V současné době o tomto projektu jedná osadní výbor s městem.

Při jednání bylo předběžně domluveno, že stavební historik Michal Profant by připravil, po schválení objednávky, detailní návrh obnovené skladby dlažby, která je dnes značně nejednotná a to jak použitým materiálem, tak narušenou původní mozaikou.

Osadní výbor se proto v této souvislosti obrací  na veřejnost a prosí o pomoc v podobě vzpomínek pamětníků, fotografů  a včetně fotografií církevních slavností, svateb…, kde může být dlažba zachycena, sběratelů dobových materiálů apod. „Může pomoci, i pokud nás jen můžete odkázat na někoho, kdo by tyto materiály či informace mohl mít,“ dodává předseda osadního výboru Tomáš Mosler.

Shání následující:

1) Fotografie (k nahlédnutí/zapůjčení, resp. kopie) prostoru před hlavními schody do kostela v době před obnovou schodů (tedy zhruba před rokem 2012, ale fotografie samozřejmě mohou být i výrazně starší), ze kterých bude patrné dřívější zakončení mozaiky u paty hlavního schodiště. Ukázka prostoru, o který se jedná, pro názornost v příloze (zde ovšem už po obnově schodů, s narušenou mozaikou).

2) Informace/fotografie k dřívější podobě datace „1889“ před hlavním schodištěm. Prozatím máme dílčí informace, že „starší provedení datace bylo mozaikové z drobnějších mramorových kostiček, velikostně zřejmě totožných s bílými ozdobami současného orámování, číslice měly být červené na bílém podkladu“, ale uvítáme jakékoli upřesnění či doplnění.

Komentáře