Archiv nabídne nepublikované fotografie ze srpna 1968 a další zajímavé materiály o historii města

Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAM –  Ve čtvrtek 7. června se od 10 do 18 hodin otevře Státní okresní archiv Příbram široké veřejnosti při Dni otevřených dveří.

Návštěvníci si budou moci v tento den prohlédnout dobové kroniky měst Příbram a Březové Hory, fotografie a plakáty, také dobové regionální noviny a časopisy. K 50. výročí příjezdu okupačních vojsk do Příbrami a okolí v srpnu 1968 je kromě jiného připravena prezentace souboru dokumentárních a dosud neuveřejněných fotografií ze soukromé sbírky. „Ty do našeho archivu před nedávnem přinesl jeden z obyvatelů Příbrami,“ zve na návštěvu příbramského archivu ředitelka Věra Smolová.

Komentáře