ZŠ Školní radila, jak se bezpečně pohybovat na internetu

Foto: archiv školy

PŘÍBRAM – V prvním červnovém týdnu si žáci školy od prvních do devátých tříd na vlastní kůži mohli zopakovat, naučit se a utřídit informace týkající se kyberprostoru a jeho nástrah.

Na několika místech po celé škole byly pro žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí z České republiky s následnou diskuzí. Celým dnem své mladší spolužáky provázeli žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. Digistopa – obkreslená noha žáka s informací, kde všude po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal nesmazatelnou stopu. Během projektu měly všechny děti možnost napsat své postřehy na Cyberwall, která představovala klady a zápory celého virtuálního světa. Práce všech žáků budou k vidění do konce školního roku v zimní zahradě naší školy.

Projekt měl neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké veřejnosti a naši žáci se již nyní dožadují jeho pokračování v dalším školním roce. Za jeho přípravu a realizaci patří všem zúčastněným obrovský dík.

Za tým organizátorů Mgr. Jaroslava Krešová

Komentáře