ZŠ 28. října povede nová ředitelka

Markéta Špaková přebírá z rukou místostarosty Václava Švendy jmenovací dekret. Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Poslední z příbramských základních škol už zná jméno nové ředitelky. Příbramští radní v pondělí jmenovali ředitelku Základní školy v ulici 28. října Markétu Špakovou. Své funkce se ujímá 2. října.

Konkurzního řízení se účastnili celkem čtyři uchazeči, jeden z nich se k ústnímu pohovoru nedostavil, proto komise ve svém doporučení radě určila výsledné pořadí pouze u tří uchazečů. „Nové ředitelce Markétě Špakové přeji v její nové roli hodně úspěchů, energie a pevných nervů. Všem žákům, učitelům a rodičovské veřejnosti spokojenost s novým vedením školy,“ uvedl u příležitosti jmenování paní ředitelky do funkce místostarosta Václav Švenda.

Město letos začátkem roku vypsalo konkurzní řízení na místa ředitelů základních škol, kterým v letošním roce končí jejich šestileté funkční období. „Školy mají zásadní vliv na výchovu a přípravu dětí pro jejich budoucí život. Musí je proto vést lidé, kteří dokážou instituce rozvíjet, motivovat učitele i žáky a komunikovat s rodičovskou veřejností,“ vysvětlil již dříve Švenda. Ředitelů mateřských škol, základních uměleckých škol a školních jídelen se výběrová řízení netýkala.

Komentáře