Železniční zastávka „Příbram – sídliště“ by mohla vzniknout v příštím roce

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Název „Příbram – sídliště“ byl radou města Příbrami schválen pro nově chystanou železniční zastávku. Ta by měla být vybudována v mezistaničním úseku Milín-Příbram, poblíž sídliště, u Junior klubu.

Přístup k nástupišti projektanti navrhují chodníkem od stávajícího železničního přejezdu. Zastávka by měla být vybavena přístřeškem pro cestující, rozhlasem a orientačním a informačním systémem.

Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že v letošním roce by mohla proběhnout příprava, to znamená zpracování projektové dokumentace, mělo by dojít k zajištění vyjádření dotčených orgánů a všech nezbytných povolení atd. tak, aby začátkem roku 2019 – snad březen, duben – mohla být stavba nové železniční zastávky zahájena. V tuto chvíli se ale jedná pouze o hrubě orientační termíny.

Komentáře