Zastupitelstvo má dnes na programu přes 40 bodů. Včetně bazénu, dotací nebo parkovacího domu

Příbramské zastupitelstvo.

PŘÍBRAM – Po dvouměsíční pauze se dnes odpoledne, tradičně v 16 hodin v zasedacím sále v bývalé budově ředitelství Rudných dolů, sejdou příbramští zastupitelé. Na programu mají přes čtyři desítky bodů. Mezi ty nejzajímavější patří projednání dotací na příští rok, studie proveditelnosti celkové opravy městského bazénu nebo případný dodatek ke smlouvě stavby parkovacího domu na autobusovém nádraží.

Nicméně se dá předpokládat, že program jednání bude dlouhý, neboť se určitě bude opět mluvit také o situaci v Galerii Františka Drtikola, kdy minulý týden rada města odvolala jejího ředitele, dále pak se pod bodem 32. s názvem „Záměr výkupu stavby č. p. 137, Příbram III, příp. prodej pozemku p. č. 565/44 v k. ú. Příbram“ de facto skrývá buď výkup Tržnice na Rynečku městem či prodej pozemku pod ní jejímu majiteli tedy firmě Tržnice a.s., která patří Janu Starkovi.

Dá se také předpokládat bouřlivá diskuze k bodu mimo program, kterým je prodloužení uzavírky Hailovy ulice. Možná také dojde na situaci ohledně pronájmu restaurace a hotelu v kulturním domě, kdy současný nájemce je od jara ve výpovědní lhůtě a další aktuality. Zasedání bude opět přenášeno také online na níže uvedené youtubové adrese.

https://1url.cz/duHKa

Komentáře