Zastupitelé se střetli u archivace záznamů z jednání i u cen záborů veřejného prostranství

Zleva: Jiří Holý, František Hauser a Tomáš Dvořáček (všichni ANO).

PŘÍBRAM – Opět po měsíci se sešli příbramští zastupitelé a i když je nečekalo jen něco málo přes deset bodů k projednání, tradiční bouřlivá atmosféra opět nechyběla. Body sváru se staly ceny za zábor veřejného prostranství a také zda uchovávat či nikoli záznamy z jednání zastupitelů a v jaké formě.

Ohledně cen za zábor veřejného prostranství šlo v podstatě o to, zda mají platit stejné ceny pořadatelé komerčních i nekomerčních akcí. Bývalý místostarosta Václav Švenda (TOP 09) navrhl, aby z vyhlášky byly vyjmuty kulturní a sportovní nekomerční akce typu Den s Dvořákem, který je součástí Hudebního festivalu Antonína Dvořáka nebo třeba Svatohorský Downtown a podobně.  Načež se strhla diskuze, co vlastně je a co není komerční akce a kdo to bude posuzovat. Pomyslnou korunu celé debatě nasadil zastupitel za ANO Jiří Holý, který uvedl, že prakticky nevidí rozdíl v tom, jestli někdo jde na pouť, kde se nevybírá vstupné, ale pak zaplatí vstupné na jednotlivé atrakce či v tom, že někdo jde na nekomerční třeba hudební festival, kde se také nevybírá vstupné a  koupí si tam pivo a párek, za které také platí…

Opozici se nakonec podařilo prosadit změnu, takže pořadatelé kulturních a sportovních akcí nekomerčního rázu za zábor veřejného prostranství platit nebudou a také prošel návrh zastupitele za Piráty Antonína Schejbala, aby cirkusy za zábor platily místo třech korun za metr čtverečný pět korun za metr.

Druhým třecím bodem se stalo, zda zastupitelstvo má nebo nemá zveřejňovat záznamy ze svých jednání a v jaké podobě. Původně se mluvilo o uchování video či audio záznamu z jednotlivých zasedání, které ale narazily na fakt, že z nich by bylo nutné nějakým způsobem vyjmout některé osobní údaje. Jediné na čem se zastupitelé napříč spektrem shodli, bylo, že obě firmy, které zařízení na zpracování záznamů z jednání městu nabízely, mají vysokou cenu, což je pro město nevýhodné. V prvním případě se jednalo o částku 234 498 korun včetně DPH a v druhém pak 144 000 Kč bez DPH + 6 000 korun bez DPH za každý měsíc.

Jinak celková debata k tomuto bodu připomínala spíš zmatení jazyků na Babylonské věži, než konstruktivní rozpravu, která v jednu chvíli vyústila až v obvinění Václava Švendy starostou Jindřichem Vařekou (ANO) ze lži a populismu, kdy tvrdil, že v minulém volebním období, mu v rozhovoru mezi čtyřma očima řekl, že záznamy z jednání nechce. Na to Václav Švenda odpověděl, že to není pravda, že v minulém volebním období byla pro TOP 09 priorita zařízení videopřenosů z jednání zastupitelstva, což měla TOPka v programu a nyní měla, že zajistí jejich uchovávání. Nakonec se tedy zastupitelé na formě uchovávání záznamů z jednotlivých jednání neshodli a budou se jím ještě zabývat.

Nejhumornějším okamžikem jednání se ale stala poznámka úřednice města při projednávání cen záboru veřejného prostranství, kdy uvedla, že de facto ceny byly připravované podle toho, že například vedení města v Příbrami cirkusy příliš nechce…

Komentáře