Zastupitelé Šance, TOP 09 a Pirátů předali vedení města výzvu k cenám za parkování

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne doručili zastupitelé za Šanci pro Příbram,TOP 09 a České pirátské strany společnou výzvu vedení našeho města, která se týká nedávného zdražení parkovného. 

Příbramská opozice: Systém parkování potřebuje koncepci, ne nahodilé nápady. Řešením není neustálé zdražování

Vážení občané,

v souvislosti s aktuální změnou sazeb parkovného vydáváme jako zastupitelé města Příbram následující společné prohlášení.

Nesouhlasíme se zvýšením hodinové sazby parkovného a s ignorováním návrhu dopravní komise. Kromě samotného zvýšení cen je zarážející zřejmá nekompetentnost pana starosty, když v médiích tvrdí, že jedna nebo dvě hodiny parkování zdarma nejsou schůdné řešení, protože není v možnostech městské policie kontrolovat dodržení časového limitu.

Kdyby se pan starosta s návrhem dopravní komise seznámil, věděl by, že částečně bezplatné parkování by se týkalo pouze parkovišť se závorou (u hřbitova a u nemocnice). To znamená, že dohled městské policie by nebyl vůbec zapotřebí. Po uplynutí bezplatné doby (s časem počítaným dle lístku, který je každému řidiči vystaven u závory v okamžiku vjezdu) by jednoduše závora nepustila řidiče z parkoviště, dokud by nepředložil k načtení lístek dokládající uhrazení poplatku.

Je rovněž s podivem, že radnice o této celkem zásadní věci informovala tiskovou zprávou až více než týden poté, co byla změna odsouhlasena Radou města.

Považujeme za nezbytné, aby se vedení města namísto nedomyšlených zásahů do systému zpoplatněného parkování soustředilo v první řadě na zlepšení uživatelské přívětivosti. Proto navrhujeme následujících pět opatření:

· Umožnit bezplatné krátkodobé parkování na parkovištích se závorou. Pokud jsou dnes tato parkoviště do značné míry prázdná, jde o neefektivní využití městských pozemků a zmaření investic z městských peněz

· Zjednodušit a zpřehlednit podmínky a ceník parkovného. (Ceník základního parkovného v roce 2018 obsahoval 4 tarifní pásma a 7 cenových položek – ceník po aktuálních změnách bude obsahovat 6 tarifních pásem a 24 cenových položek!) To už je složitější než DPH na pivo.

· Zajistit, aby všechny parkovací automaty vracely zpět na mince a přijímaly platby kartou.

· Zajistit, jako alternativu k úhradě parkovného pomocí mobilní služby MPLA, možnost platby parkovného prostřednictvím bezplatných SMS zpráv. Ne všichni občané disponují chytrými telefony nebo datovými balíčky. Město má právo požadovat parkovné, ale pak by při jeho vybírání mělo postupovat co nejvstřícněji, s přihlédnutím k potřebám a možnostem všech generací a skupin uživatelů.

· Připravit „smart řešení“, které bude na důležitých místech města přehledně informovat řidiče o obsazenosti hlavních parkovišť.

Za Šanci pro Příbram                        Za TOP 09                  Za Českou pirátskou stranu

Mgr. Vladimír Král, v. r.            Mgr. Monika Ciklerová, v. r.            Antonín Schejbal, v. r.

JUDr. Dagmar Říhová, v. r.              Jakub Hušek, v. r.

                                              Mgr. Marek Školoud, v. r.

                                              Mgr. Václav Švenda, v. r.

                                                      Jana Valterová, v. r.

Komentáře