Zastupitelé jednali o dalším osudu bazénu. Zdá se, že našli víceméně shodu, ale budou ještě dál jednat

PŘÍBRAM – Jak dál s příbramským bazénem, to byla otázka, kterou se zabývali příbramští zastupitelé na neveřejném setkání v neděli 14. května v Junior klubu. Že je městský bazén de facto před úplným uzavřením, není žádným tajemstvím a protože léta slibovaná rekonstrukce dopadla neslavně, hledá se nyní řešení, jak dál.

Ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba, proto na tomto setkání předložil zástupcům všech politických stran zastoupených v městském zastupitelstvu návrh, jak postupovat dál. Víceméně se v obsáhlém materiálu zabýval dvěma variantami, co by znamenalo pokračovat v již v rozpracovaném projektu a co by znamenalo, vydat se novou cestou, tak říkajíc „od píky“.

Z jednání nakonec vyplynula víceméně shoda v podobě projektu, který počítá se zastřešením současného venkovního bazénu, zrušením současného krytého bazénu a využitím jeho prostor pro sportovní halu. Případně pak na místě parkoviště ještě postavit parkovací dům. „Tato varianta se nám zdá asi nepřijatelnější, tedy shodli jsme se na verzi, zatím bez parkovacího domu, s tím, že na květnovém zasedání zastupitelstva pověříme radu města, aby pro tuto variantu připravila nějaké vizualizace a probrala je s architekty,“ řekl po jednání zastupitel za Spojence Marek Školoud.

Podle něj je jednou z vad na kráse tohoto návrhu, že by radnice chtěla jeho realizaci v systému „design & build“, kdy by se o celou rekonstrukci postarala vybraná stavební firma, podobně to nyní je u projektu parkovacího domu na autobusovém nádraží. „My bychom byli rádi, aby se do projektu zapojili i architekti, protože půjde o výrazný zásah do vzhledu dané části města,“ doplnil Školoud s tím, že preferovaná varianta ještě naráží na problém v podobě ochranného pásma železniční trati, která u bazénu vede, ale prý by se toto dalo vyřešit výjimkou. K této variantě by měla vzniknout také pracovní skupina.

Další postup v podobě rekonstruce příbramského bazénu bude jedním hlavních bodů zasedání zastupitelstva v pondělí 22. května od 16 hodin.

Komentáře