Plány na rozvoj města Příbram se hlavně věnují bydlení a podnikání

PŘÍBRAM – Komplexní přístup a expertizu v oblasti rozvoje města by měla přinést stejnojmenná pracovní skupina starosty. Bude řešit různé oblasti života v Příbrami s cílem identifikovat rozvojové příležitosti pro občany, firmy i návštěvníky.  

Rozvoj města je prioritou každé obce, Příbram není výjimkou. Vedení města chce budoucí rozvoj pojímat strategičtěji, a proto vytvořilo pracovní skupinu, která nese stejné označení jako předmět jejího zájmu. „Úkolem města je budovat infrastrukturu ve vybraných územích tak, aby mohlo být rozvíjeno nové bydlení, průmysl, obchod, pracovní místa a turismus. K tomuto účelu slouží právě skupina Rozvoj města,“ vysvětlil příbramský místostarosta Martin Buršík. 

Pracovní skupina se zaměřuje na několik oblastí: rezidenční bydlení; průmysl, služby a obchod; turismus a rozvoj města z pohledu návštěvníků včetně napojení na Brdy. Ke každé této sféře zájmu je třeba přistupovat jednotlivě, ale současně hledat vzájemná propojení a dopředu mírnit případné konflikty zájmů. Martin Buršík dále uvedl: „V první řadě budeme rozvíjet ta území, na kterých město vlastní pozemky. Na těchto pozemcích máme představu o tom, co a kdy se tam bude stavět. Navíc nejsme na rozdíl od soukromých investorů vláčeni bankami kvůli úvěrům a s tím spojenou nepřiměřenou ziskuchtivostí. V neposlední řadě chceme zhodnocovat především městský majetek, který má tak jako tak sloužit k výstavbě a rozvoji města.“  

Veškerý rozvoj má být podle vedení města v souladu s územním plánem, charakterem architektury a urbanismu v daném území a respektovat dopravní možnosti. Stejně tak je nutné přihlížet ke stavu inženýrských sítí, například u vodohospodářského majetku se zabývat napojením na čistírnu odpadních vod či kapacitami vodovodní a kanalizační sítě.

V současnosti má město velkou rezidenční rozvojovou oblast, a to Fantovu louku, kde vlastní přibližně jednu čtvrtinu všech pozemků. „Máme k dispozici studii, která dobře popisuje stav, jak by toto území mohlo v budoucnu vypadat. Jedná se o možnost výstavby souboru bytových domů a rodinných domů pro více než tisíc obyvatel v klidném parkovém prostředí se spoustou zeleně a napojením na centrum města i městskou část Nová Hospoda.“  

Prioritu, která se dotýká průmysl i dopravy, představuje výstavba silnice spojující Jineckou ulici s průmyslovou zónou Balónka. Cílem je omezit nákladní dopravu na kruhovém objezdu u Dolejší Obory a současně umožnit kamionům hladký příjezd k firmám. 

Průmyslová zóna Balonka foto: Jiří Janoušek

„Pokud jde o turismus, tak hlavní cíl spočívá ve vytvoření infrastruktury pro cyklistiku ve směru do Brd,“ popsal další plány místostarosta a dodal: „V tuto chvíli upřednostňujeme směr na Orlov, kde již máme k dispozici vyhledávací studii pro cyklotrasu, hned poté bude následovat osa přes Lazec a Kozičín.“ V těchto osadách se počítá s vybudováním nástupních míst na okraji lesa, jež by disponovala zázemím pro turisty, jako jsou odpočívadla a mapové tabule.

 

 

zdroj: Město Příbram

Komentáře