Zastupitele dnes čeká 15 bodů, ale zřejmě přibude i diskuze o bazénu

Příbramské zastupitelstvo.

PŘÍBRAM – Dnes se opět po měsíci sejdou příbramští zastupitelé. Na programu mají 15 bodů, ale dá se předpokládat, že k nim ještě přibude bouřlivá diskuze na téma rekonstrukce respektive zrušení výběrového řízení na opravu městského bazénu.

I v řádném programu se ale dají najít zajímavé body. Obsazovat se budou například osadní výbory. Vedení města chce také doplnit výbor pro územní plánování, čímž by se jeho počet měl rozrůst z původně stanovených 13 na 15, což je už takové „malé zastupitelstvo“. Tentokrát by podle našich informací mělo jít především o dovolbu bývalého radního za ANO Jiřího Holého, který po svém nezvolení na minulém zasedání, jednání zastupitelstva poněkud s naštvaným výrazem opustil či člena za SPD podnikatele ve stavebnictví Jurije Kostjaka.

Řešit by se také měly odměny předsedů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Rada města navrhuje schválit odměnu pro předsedy komisí města Příbram, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Příbram, ve výši 2 568 Kč za měsíc a odměnu pro členy komisí rady města a výborů zastupitelstva, vyjma osadních výborů, kteří nejsou členy městského zastupitelstva, ve výši 300,- Kč za zasedání s tím, že maximální výše odměny nepřesáhne částku 2 700 korun za rok. Odměna se bude vyplácet za kalendářní pololetí, a bude poskytována s účinností od 1. dubna letošního roku, docházka za první čtvrtletí nebude zohledněna.

Město má celkem tři výbory a 11 komisí, z nichž by se ale tento návrh u předsedů týkal jen dvou komisí a to bývalé radní Renáty Vesecké v komisi pro mládež, tělovýchovu a sport a bývalé místostarostky Zorky Brožíkové jako předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání.

Další zajímavým bodem bude zcela určitě také narovnání vzájemných nároků a návrh smírného řešení s firmou Stafer s.r.o. s níž město vede dlouhodobý spor ohledně projektové dokumentace pro parkovací dům na autobusovém nádraží.

Zasedání zastupitelstva začíná tradičně v 16 hodin v jednacím sále bývalého ředitelství Rudných dolů a bude jako vždy přenášené i online.

Komentáře