Základní škola 28. října testuje nový přístupový systém pomocí čipů

PŘÍBRAM – Od prvního školního dne letošního roku si žáci Základní školy 28. října musejí zvykat na nový přístup do školy. Příchody do budovy si děti evidují pomocí čipů. Město tento zkušební provoz na škole zavedlo v rámci programu prevence kriminality.

Systém je založený na využití čipů, které žáci používají ve školní jídelně. Novinkou ale je obsazení vrátnice po celou dobu školní výuky a uzavření doposud volného vstupu do jídelny přes školní zahradu. Celkové náklady na zprovoznění systému se vyšplhaly na  153 138 Kč včetně DPH a plně funkční by měl být na začátku října. 

„Žák vstupuje do školy přes vrátnici a na základě čipu, který přiloží ke čtecímu zařízení, si zaeviduje příchod. Čip je navíc propojený s elektronickou třídnicí školního informačního systému. Pokud dítě nedorazí do školy, rodičům přijde SMS,“ uvedla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. Dodala, že zároveň si rodiče mohou kromě jiného přes webovou aplikaci kontrolovat účast dítěte ve škole oproti rozvrhu.

Na jaře už město zavedlo zkušební provoz nového vstupu do některých mateřských školek pomocí otisku prstu. Od května běžel zkušebně ve čtyřech zařízeních. Rodiče, kteří nechtěli poskytnout svůj otisk, dostali čipový klíč. „Podle informací, které ze školek máme, tak většina rodičů volí ten otisk prstu a pouhé minimum z nich si vybralo otevírání čipovým klíčem,“ řekl k výsledkům zkušebního provozu příbramský místostarosta města Václav Švenda.

Systém vstupu do školy pomocí čipu přináší podle města tyto výhody:
• Prevence záškoláctví
• Jednoduchou a rychlou evidenci příchodu žáka již v prostorách vstupních chodeb
• Možnost sledovat přítomnost osob v objektu
• Exportovat data do elektronické třídnice školního systému
• Povolit průchody dle předem nastavených pravidel (časové zóny, práva přístupu…)
• Evidence příchodu a odchodu zaměstnanců
• Propojená databáze se stravovacím systémem
• Díky propojení přístupového systému a elektronickou třídnicí si může rodič přes webovou aplikaci kdykoliv ověřit, že je dítě ve škole

Komentáře