Zájemci se mohou hlásit do osadních výborů

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Zastupitelstvo města na svém zasedání 17. prosince zřídilo nové osadní výbory. V současné době se do nich hledají zájemci, kteří by v nich rádi pracovali.

Kdo by měl zájem o členství v některém ze třinácti zřízených osadních výborů a splňuje podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a má trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízený, může kontaktovat odbor vnitřních věcí městského úřadu a to do 10. února letošního roku.

Zájemci o práci v osadním výboru nás mohou kontaktovat buď na e-mailovou adresu: ivana.makosova@pribram.eu, případně je možné zavolat na telefonní číslo: 318 402 237.

Komentáře