Z příbramských ulic začínají mizet autovraky. Město má nyní účinější nástroj k jejich likvidaci

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Rostoucí počet automobilů způsobuje problémy s parkováním. Často situaci navíc komplikují dlouhodobě odstavená a nepojízdná vozidla. Ta zabírají potřebná parkovací místa. Nyní mohou města díky změně v legislativě tento problém operativně řešit.

Do nedávné doby měla města možnost za určitých podmínek z ulic odklízet pouze automobily, které vykazovaly známky vraku. Nyní mají možnost odtahovat z ulic také vozy, které mají déle jak půl roku propadlou technickou kontrolu. K této možnosti nové přistoupila i Příbram.

Změna zákona nám velmi pomohla. V současné době všechna odstavená vozidla s propadlou STK monitoruje městská policie a začíná se řešit náprava. Provozovatelům těchto vozů je zasílána výzva s upozorněním na povinnost provedení technické kontroly nebo odstranění vozidla z veřejné komunikace. Pokud tak neučiní, bude automobil přemístěn na odstavné parkoviště Technických služeb a s provozovatelem bude zahájeno přestupkové řízení pro porušení zákona o pozemních komunikacích. Rovněž bude muset uhradit všechny náklady spojené s odstraněním vozidla z komunikace,“ uvedl k zásadní změně starosta Jan Konvalinka.

Doposud bylo předáno k řešení 95 případů odstavených vozidel, jejichž majitelům jsou postupně zasílány výzvy k nápravě. U více než poloviny z nich už došlo k řešení, týká se to momentálně 42 případů a další přibývají. K odtahu vozidla může dojít teprve po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty od doručení výzvy do vlastních rukou či v případě nemožnosti doručení od vyvěšení na úřední desku Městského úřadu Příbram.

Odstavené vozy jsou velkým problémem, který komplikuje život našim občanům, řidičům. Jsem velmi rád, že máme nyní větší možnosti se touto problematikou zabývat, a věřím, že v mnoha případech dojde k nápravě stavu. V opačném případě budou automobily odtaženy. První nepojízdné vozy začnou z ulic města mizet již v těchto dnech a další budou následovat postupně tak, jak budou dobíhat zákonné lhůty,“ dodal příbramský starosta.

Odstavené automobily s propadlou technickou kontrolou či zjevné vraky v ulicích města, je možné hlásit strážníkům městské policie, kteří vozy zaevidují, čímž mohou uředníci začít realizovat kroky k jejich odstranění. Samotnou likvidaci pak zajišťují Technické služby Příbram.

V souvislosti s odklízením nepojízdných aut ale radnice řeší i další problém. Nedisponuje totiž žádným místem, kde by se tytio vozy mohly shromažďovat. „Nemáme je kam odtáhnout. Taková plocha musí navíc splňovat ekologické i bezpečnostní požadavky, protože z těch vozidel často unikají provozní kapaliny. A i když je odtáhneme, tak stále někomu patří a vy pracujete s něčím majetkem,“ konstoval už loni Jan Konvalinka.

Radnice také vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zpevněné plochy, která má vzniknout u areálu sběrného dvora a kompostárny v lokalitě na Balonce. Toto řízení bylo ale zrušeno. Starosta ale řekl, že bude vyhlášené znovu. „Se samotnou stavbou počítáme v roce 2021,“ dodal.

 

Komentáře