Vladimír Král: Rekonstrukce bazénu aneb ekonomická pohroma na obzoru

Vladimír Král.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zhodnocení jednoho z bodů lednového zastupitelstva pohledem zastupitele Vladimíra Krále za Šanci pro Příbram.

Při prvním letošním zasedání příbramského zastupitelstva navrhla Šance pro Příbram, aby došlo k zastropování maximální částky na zvažovanou rekonstrukci akvaparku na úrovni 301,2 milionů Kč. Tento návrh nebyl přijat, či přesněji řečeno kvůli ne zcela pochopitelnému protinávrhu na hlasování o návrhu Šance ani nedošlo. 

Když zastupitelé Šance pro Příbram hlasovali v únoru 2018 pro zadání zpracování projektu, pohybovala se tehdy cena rekonstrukce právě na úrovni přibližně 300 milionů Kč (bez DPH). Bývalý starosta Ing. Vařeka tenkrát tvrdil: „Dokumentace bude podkladem pro provedení výběrového řízení, ve kterém předpokládáme další snížení částky za rekonstrukci vyplývající z projektu.

Paradoxem je, že pokud máme od té doby ve věci rekonstrukce akvaparku nějakou jistotu, pak je to výrazný růst předpokládaných nákladů. Za poslední dva roky se zvažovaná a rozpočtovaná cena rekonstrukce akvaparku zvýšila skoro o 50 % na přibližně 440 milionů, jak vyplývá z rozpočtu a rozpočtového výhledu – bez úroků, bez víceprací, bez DPH. Jakkoli mohou ve výběrovém řízení při zadávací ceně ve výši okolo 400 milionů přijít nabídky nižší, sotva budou na úrovni 300 milionů dle tehdejšího záměru. (Nezapomínejme také, že plánovaná rekonstrukce řeší jen modernizaci technologického vybavení a interiéru. I po případné rekonstrukci tak bude základ stavby do značné míry morálně zastaralý.)

Při rozpravě mě znepokojil poněkud lehkovážný přístup vedení města k rozpočtovým materiálům. Na jednu stranu schválilo hnutí ANO částku 440 milionů na rekonstrukci do rozpočtu a rozpočtového výhledu, suma je uvedena i v radničním Kahanu. Na druhou stranu ovšem tato částka prý nemá nic vypovídat o tom, zda a jakou částku považuje vedení města v případě opravy za přijatelnou, a nemám touto částkou strašit. Vážení radní, já jsem si to číslo nevymyslel. V každém případě pokud snad rozpočtovaná suma vlastně nic neznamená, proč tedy činí právě 440, a ne třeba 350 nebo 500 milionů, když je to vlastně údajně tak trochu jedno? Toto vysvětlení na zastupitelstvu nezaznělo.

V souvislosti s možným zastropováním byly také slyšet názory, že jakékoli naznačení nebo omezení částky by bylo netaktické a že samotné projednávání tohoto bodu může zneklidnit potenciální dodavatele stavby. Ale – když může v rozpočtu být orientační částka 440 milionů, když bude určitá konkrétní suma uvedena (snad již v únoru) v rámci výběrového řízení jako předpokládaná cena veřejné zakázky, proč by nemohlo svou představu předem sdělit i zastupitelstvo?

Ostatně i při prodeji podílu v Příbramské teplárenské odhlasovali v lednu 2019 všichni zastupitelé, že s prodejem souhlasí jen pod podmínkou, pokud cena na základě budoucího výběrového řízení dosáhne aspoň částky dle znaleckého posudku. Jestliže byl tehdy tento postup dostatečně taktický, proč by nešlo uplatnit stejný postup i zde, pouze – protože tady město nakupuje, ne prodává – opačným směrem?

Při zasedání jsem se také dotázal na smluvní ošetření víceprací. Ani k tomuto mému dotazu konkrétní odpověď – tedy zda a jaká bude ve smlouvě pojistka týkající se přípustné hodnoty víceprací – nezazněla. Můžeme samozřejmě slepě spoléhat na to, že vše půjde podle plánu, s vícepracemi v jednotkách procent, ale co když ne? Necháme pak akvapark v poloopraveném stavu, nebo budeme nuceni odklepnout neplánované desítky milionů na dokončení, protože už se předtím tolik a tolik desítek milionů na rekonstrukci vynaložilo?

Jen namátkou několik příkladů víceprací z roku 2019 – oprava kanalizace Na Leštině se vícepracemi prodražila skoro o čtvrtinu, v ulici Legionářů o více než 30 procent. A to jde o akce, které jsou jednak stavebně jednoduché, jednak stály „jen“ několik milionů. Náklady na vícepráce tedy naštěstí nebyly v absolutních číslech příliš výrazné – u akvaparku bude každé procento navíc znát. Proto můj zájem o to, s jakou hodnotou víceprací se uvažuje.

Nakonec předložil zastupitel Ing. Holý (klub ANO) návrh v duchu „pokračujme v aktuálních krocích“, kterým vlastně byl jen potvrzen stávající směr. Na základě hlasování o tomto protinávrhu pak již na náš původní návrh procedurálně nedošlo. Návrh pana zastupitele přitom poněkud postrádal smysl, sám o sobě nic nového nepřináší. „Kladným“ hlasováním o tomto protinávrhu (bez naší podpory) bylo pouze potvrzeno to, co by stejně dobře vyjádřilo i případné „záporné“ hlasování o našem původním návrhu o cenovém stropu.

Aktuální zvažovaná cena za rekonstrukci akvaparku ve výši 440 milionů výrazně překračuje možnosti Příbrami. Proto jsme chtěli vrátit město nohama na zem a posunout směrem dolů dnešní astronomickou sumu. Vnímáme určitou finanční hranici, okolo které se původně sympatický záměr mění v ekonomickou pohromu. Šance pro Příbram je pro rekonstrukci akvaparku – ale za rozumnou cenu. Plně se distancujeme od kroků, které by měly za následek nerealistické náklady opravy. Rekonstrukce akvaparku se musí přizpůsobit finančním možnostem města, nikoli naopak.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře