Postřehy Václava Dvořáka ze zastupitelstva

PŘÍBRAMPřinášíme postřehy Václava Dvořáka z dubnového zastupitelstva. Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Dubnové zastupitelstvo nemělo na plánovaném programu nic významnějšího. Nebýt alespoň dvou bodů týkajících se parkování, bylo by zcela šedé, bez diskusní šťávy, vše předem dohodnuté a rozhodnuté. Ono ale bylo toto ZM významné spíše tím, co se na něm stát mělo, a nestalo.

První body se týkaly činnosti finančního výboru. Petr Rotter, jako předseda minulého FV, pochvalně okomentoval jeho činnost v roce 2018. Vedoucí ekonomického odboru potom přednesla plán práce FV na rok 2019, jak si jej nový FV odsouhlasil. Nová předsedkyně FV, paní Marta Frýbertová, se k němu nechtěla nijak vyjádřit. Obojí bylo rychle odhlasováno.

Alespoň minimální diskuse byla kolem poplatku za zábor veřejného místa pro kolotočové atrakce. ZM nedávno tento poplatek násobně zvedlo, proti čemuž se ozvaly protesty v duchu, že z Příbrami kolotoče zmizí, zanikne Prokopská pouť apod. Objevil se opoziční návrh snížit poplatek na stejnou výši, jak jej mají cirkusy. RM zastupitelům snížení poplatku nedoporučila. Přesto zastupitelé nakonec trochu neurčitě odhlasovali, že se tím budou v budoucnu ještě zabývat.

V prvním parkovacím bodu Šance navrhla, aby byli držitelé průkazů ZTP (zvlášť těžce postižený) a ZTP/P (ZTP s průvodcem) v Příbrami osvobozeni od placení parkovného. Koalice byla víceméně proti, opozice návrh podporovala. Koalice zároveň zdůrazňovala, že jí nejde o peníze z parkovného. V jejím podání se problém zvrtl do podoby, že budou-li tito lidé od poplatku osvobozeni, tak jim vyhrazená parkovací místa „nějak zmizí“, budou obsazena. Lepší prý je platit a mít jistotu, že místo k parkování bude. Moc jsem logiku těchto argumentů nepochopil. Objevila se ale správná připomínka, že není dobré schvalovat něco, u čeho si nejsme jisti možností technického provedení. Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že RM dostane 3 měsíce na to, aby zastupitelům předložila ucelený návrh jak to řešit, s tím, že by držitelé těchto průkazů měli časově omezené bezplatné parkování (třeba na 2 hodiny). Jen nevím, jak zastupitelé počítali: má-li RM na hledání řešení 3 měsíce, tak jich má vlastně 5, protože v létě ZM nezasedá.

Druhý parkovací bod přišel s myšlenkou, že když si řidič zaplatí parkovné na jednom parkovišti, ale zaplacený čas plně nevyužije, mohl by jej dovyužít na jiném (ne dražším) parkovišti. Myšlenka to není špatná, jen její realizace musí být technicky možná a nikoliv složitá. Diskuse nebyla příjemná. Ze strany pana Krále jako navrhovatele byla chvílemi poněkud kostrbatá, složitá, neprodiskutovaná předem s příslušnými odbory města. Ze strany zejména starosty jsem evidoval zbytečnou jízlivost a zjevnou neochotu. Podle mého názoru měl tento bod skončit obdobně, jako ten předchozí. RM se měla dobré myšlenky chopit a dostat od zastupitelů nějaký čas na její hlubší promyšlení, dopracování. Místo toho byl návrh rovnou zamítnut.

Pro mne bylo nejzajímavější to, co se na jednání ZM nestalo. ZM jednalo v pondělí, den na to v úterý Jindřich Vařeka veřejnosti oznámil, že se vzdá úřadu starosty. Pokud tedy již byla věc „upečena“, tak bylo správné to nejvyššímu orgánu města sdělit. Prohlášení pana starosty z úterý jsem si přečetl a samozřejmě se snažím pochopit osobní rovinu jeho rozhodnutí. Alespoň k jednomu bodu tohoto prohlášení se ale musím vyjádřit. Starosta označil TOPku za trvalou brzdu a varoval před tím, aby se dostala na radnici. Vyjadřuji zde svůj pevný názor, že všech 5 současných zastupitelů za TOP jsou slušní lidé. Pánové Václav Švenda a Petr Vácha byli platnými členy staré RM a vážím si jejich příspěvku k přeměně našeho města, která v minulém volebním období proběhla. I voliči to ocenili navýšením mandátů této strany a domnívám se, že logicky očekávali pokračování staré úspěšné koalice.

Vítěz voleb ANO si zvolil jinou cestu, jiné koaliční partnery. Měl na to právo, v budoucnosti za to sklidí odměnu nebo trest, a konečné vysvědčení všem vystaví voliči. Není ale slušné TOPce upírat podíl na boji s předchozí vládní garniturou a přivlastňovat si všechny zásluhy (těžko lze prohlášení pana starosty vnímat jinak). Ano, i naši koaliční zastupitelé měli vedle svých předností také chyby. Stejně jako třeba já, starosta, či kdokoliv jiný. Jsem rád, že jsem pány Švendu a Váchu ve svém životě potkal jako spolupracovníky i osobnosti.

Ing. Václav Dvořák 

 

Komentáře