Veřejnost si bude moci prohlédnout nový domov seniorů

PŘÍBRAM – Před více jak rokem byla v budově bývalé jídelny někdejší 8. ZŠ zahájena přestavba této budovy na domov seniorů. Nyní je stavba hotová a město zve veřejnost na Den otevřených dveří.

Zcela nové zařízení si zájemci mohou prohlédnout v pátek 16. září v době od 16 do 18 hodin. „Nový domov seniorů, respektive detašované pracoviště příbramského domova seniorů je dokončeno. Myslím, že jde o projekt, který se povedl a díky němuž budeme moci vyjít vstříc dalším zájemcům o umístění. Nový domov má 20 lůžek, což se na první pohled nemusí zdát mnoho, ale v Příbrami jsme tímto krokem zvýšili kapacitu lůžek o třetinu. Aktuálně máme tedy v Příbrami v domově seniorů 78 lůžek,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Přestavba pavilonu jídelny v bývalé 8. základní škole byla zahájena v březnu 2021 a vyšla na částku 43 milionů korun. Součástí projektu byla také úprava zahrady, vybudování altánu, osazení laviček, dešťová kanalizace s retenčními nádržemi a vsakovacím objektem, splašková kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přístřešek pro kontejnery, nová podezdívka podél zahrady sousedící mateřské školy, zpevněné pochozí a pojezdové plochy, parkoviště vč. veřejného osvětlení. Na podzim bude zajištěna výsadba zeleně.

Další prostředky ve výši necelých sedm milionů korun jsou investovány do vybavení. Kromě vybavení samotných pokojů pro klienty a zázemí pro personál jde také o elektrický zvedák pro pacienty, polohovací vanu, sprchovací lůžko, myčky podložních mís, kuchyňské linky, gastrovybavení přípravny jídel a další.

„První klienti by se do nového domova seniorů mohli stěhovat již v průběhu října. Počítáno je s tím, že v tomto zařízení budou víceméně imobilní klienti, čímž se uvolní místa v domově na Březových Horách. Věřím, že nové zařízení se v budoucnu podaří zařadit do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje, a veškeré financování nového domova nebude plně v režii města. Příbram by si zasloužila mnohem větší kapacitu lůžek v zařízeních tohoto typu, proto se do budoucna zcela jistě budou hledat další možnosti výstavby obdobných zařízení,“ dodal Jan Konvalinka.

Den otevřených dveří v novém domově seniorů na adrese Žežická 193 se koná v pátek 16. září od 16 do 18 hodin.

 

Komentáře