Včelí úly u Konětop zůstanou na svém místě

Foto: ÚZSVM

KONĚTOPY – Úřad zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami (ÚZSVM) prodal prostřednictvím elektronické aukce část remízku u Konětop, ve kterém byly umístěny včelí úly v majetku fyzické osoby. Nový vlastník pozemku při podpisu smlouvy projevil přání, aby tam úly zůstaly i nadále. ÚZSVM majetek připadl po zaniklém národním výboru.

Pozemek o rozloze 309 m2 leží mezi loukou a polem v dobývacím prostoru Lešetice u Konětop. Ten využíval místní včelař jako stanoviště pro své včelí úly. Přestože se chovatel také zúčastnil elektronické aukce, v boji o pozemek nezvítězil. Útěchou mu však může být fakt, že nový majitel pozemku pracovníkům ÚZSVM sdělil, že má zájem, aby na pozemku úly i nadále zůstaly.

Konečná cena pozemku 22 500 Kč byla odvedena do státního rozpočtu.

Komentáře