Na Příbramsku byl objeven nový minerál

Objevitel nového minerálu Pavel Škácha. Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM – Na Příbramsku byl objevený nový minerál s názvem škáchait a Mezinárodní komise pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (CNMNC) jej zařadila na svůj seznam. Geologové objevili škáchait na základě dlouhodobého výzkumu vzorků pocházejících ze žíly B117 situované mezi 5. a 6. patrem historické šachty č. 6 Brod. Zkoumaný přírodní materiál byl vydobyt již v 60. letech 20. století společně s jednou z největších akumulací ryzího stříbra. Nový minerál byl v tomto materiálu zjištěn v průběhu nedávného rozsáhlého výzkumu zaměřeného na polymetalické minerály příbramského uranového ložiska.

Nově objevený minerál je kobaltem bohatý minerál skupiny dolomitu s ideálním vzorcem CaCo(CO3)2. Tvoří poměrně malé zóny růžovofialové barvy společně s ryzím stříbrem a dalšími rudními minerály. Vzorky, v nichž dolomit obsahuje více kobaltu než hořčíku a tím i naplňuje definici nového minerálu, jsou velmi vzácné. „Minerál dostal název škáchait podle geologa a dlouholetého kurátora mineralogicko-geologické podsbírky Hornického muzea Příbram Pavla Škáchy, který se této problematice dlouhodobě věnuje a doposud se podílel mimo jiné na sběrech, výzkumu a popisu 15 nových minerálů,“ říká ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Na událost upozornil Český rozhlas.

Nový minerál objevený u Příbrami – škáchait. Foto: Hornické muzeum Příbram

Škáchait je již čtvrtým minerálem objeveným Pavlem Škáchou na Příbramsku. V roce 2007 objevil minerál později nazvaný příbramit ze skupiny selenidů, který se stal darovacím dárkem k 800. výročí existence nejstarší písemné zmínky o Příbrami a k 130. výročí založení místního muzea. V roce 2015 pak objevil bytízit, který je též součástí skupiny selenidů, a v roce 2016 objevil selenid mědi, rtuti a antimonu, který byl nazván pošepnýit. Dalšími nově popsanými minerály jsou hrabákit a grimmit, které jsou součástí skupiny sulfidů niklu a kobaltu. Pojmenování těchto minerálů bylo zvoleno na počest významných představitelů Báňské akademie v Příbrami, později pak Vysoké školy báňské (František Pošepný, Josef Hrabák, Johan Grimm).

Důl Vojtěch.

„Nejnovější objev se váže k lokalitě Příbram-Brod. Jeden ze vzorků minerálu s názvem škáchait se nyní nachází ve sbírce Národního muzea Praha a druhý obohatí expozici Hornického muzea Příbram na dole Vojtěch, ve které jsou již vystavené vzorky příbramitu a bytízitu,“ dodal Velfl.

Komentáře