Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Václav Dvořák

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z březnového zastupitelstva.

Již program březnového zastupitelstva dával tušit, že to nebude krátké jednání. Zastupitele čekal každoroční evergreen schvalování dotací a také se na program dostal kontroverzní bod o přípravě prodeje městských bytů. Pro mne byl zajímavý i bod schvalování plánu práce finančního výboru (FV).

Je to rok, co jsem zpracoval plán práce FV, jehož jsem ještě byl členem. Tento plán práce se stal předmětem tvrdé kritiky vládnoucí koalice. Pan Vařeka se dokonce vyjádřil, že se FV snaží přebírat vládu nad městem. Byla to až komicky účelová vyjádření, protože FV nemá žádné pravomoci, je to jen poradní orgán zastupitelstva. Tento plán práce veřejně odstartoval snahy o likvidaci FV v jeho tehdejším složení. Starosta to nazval „restartem“, přičemž cílem restartu bylo odstranění mé osoby z FV. Již jednou jsem to zažil, když městu starostoval Josef Vacek.

Plán práce předložený zastupitelům nyní se lišil od toho mého pouze v jednom slovu, jinak to bylo jak přes kopírák. Já jsem ve svém loňském návrhu mluvil o ekonomických „rozborech“ příspěvkových organizací, nový plán místo něj obsahoval slovo „diskuse“. Finanční příspěvky našim příspěvkovým organizacím jsou jednou z dominantních položek rozpočtu a je tudíž dobře, aby FV věděl, jak jsou vytvořeny. To ale nejde bez určité znalosti ekonomiky těchto organizací. Je zcela jedno, zda jednání FV na toto téma nazveme diskusí či rozborem. Proč byl vloni plán práce zavrženíhodný a nyní, když FV vede pan Holý, je dobrý, se na ZM zeptal pan Školoud. Smysluplnou odpověď nedostal. Pan Školoud navrhnul doplnit do plánu práce FV, aby FV projednával prodeje majetku města v ceně nad 5 mil Kč. Od pana Buršíka se dozvěděl, že prodej majetku města nesouvisí s jeho hospodařením, a koalice tento rozumný návrh zamítla. Závěry si udělejte sami…

Zasedání zastupitelstva.

Velmi dlouhým bodem byly dotace. Jak se dalo čekat, problematické byly ty sportovní. První přišly na řadu dotace sportovním organizacím mimo vrcholový sport. Zastupitelé dostali podkladový materiál, který obsahoval dvě varianty. Podle jedné se mělo rozdělit 5 mil Kč, podle druhé 4 mil Kč. Krátit se mělo všem stejně s univerzálním odůvodněním: covid. Obě varianty prošly sportovní komisí i RM. Na jednání ZM ale hned v úvodu tohoto bodu vystoupil pan Holý. Ač je předsedou sportovní komise, tak bez projednání s komisí předložil zastupitelům vlastní návrh, jak by se měly sportovním organizacím dotace krátit. Tento jeho návrh našli zastupitelé na stolech, bez možnosti prostudování.

Rozvinula se velmi dlouhá a zmatečná diskuse, ve které se evidentně neorientovali ani radní. Vyjádření pana Holého bývají občas nesrozumitelná, a tak tomu bylo i nyní. Nevysvětlil logicky, proč dává svůj návrh bez projednání v komisi. Místostarostka paní Brožíková v závěru diskuse rezignovaně řekla, že se v podkladových materiálech nevyzná. Starosta na to reagoval návrhem na přestávku, během které se má situace vyjasnit. Nevím, zda se jednalo o organizační selhání RM jako celku, nebo to byla jen partyzánská akce pana Holého. Působilo to ale trapně. Navíc jsem pevně přesvědčen, že nebyl důvod sportovním organizacím dotace krátit. Již na lednovém ZM se dotazoval pan Švenda pana Buršíka, jak je možné, že město má na svých účtech o 300 mil Kč více peněz, než před rokem (a před covidem) koalice schválila. Dotace měla dle mého názoru zůstat dle původního plánu 5 mil Kč a kdo by nedoložil čerpání, tak by něco vrátil. Město nemá ekonomický důvod dotace krátit. Ekonom pan Buršík k tématu jenom mlčel. Zastupitelé zbytečně ztratili hodinu času řešením zbytečnosti.

Místostarosta Martin Buršík.

Pro někoho byl vrcholem bod kolem přípravy prodeje bytů v tzv. Špalíčku (roh Milínské a Špitálské ulice). Zastupitelé neměli rozhodovat o tom, zda se byty prodají či ne, ale zda se mají chystat podklady k prodeji. Situaci činil dosti pikantní fakt, že jednou ze žadatelek byla radní Renáta Vesecká, dalším žadatelem byl koaliční člen FV.

Je docela logické, že kdo nechce dále městské byty prodávat, nebude souhlasit se zbytečnou přípravou materiálů k prodeji. A kdo o prodeji uvažuje, ten s přípravou souhlasí. Je vhodné sdělit, že město Příbram má na svoji velikost málo bytů. A z toho mála je ještě polovina vyčleněna jako byty v domech s pečovatelskou službou. Rozprodej bytů jednotně kritizovala již RM v minulém volebním období, tedy ta RM, na kterou ta dnešní plynule navázala. Názory se ale začaly měnit.

Zástupci koalice v diskusi zprvu mlčeli. Promluvili až na přímé vyzvání Václav Švendy. Pan Konvalinka se vyjádřil dosti rozporuplně. Nejprve přiznal, že město má zoufale málo bytů. Zároveň řekl, že město je špatný developer, že byty stavět neumí. K dotazu na bytovou koncepci hlubokomyslně sdělil, že „jsou byty a byty“. A „zbytné byty“ se mají prodat. Jak se za situace zoufalého nedostatku bytů určí, které jsou zbytné, to jsme se již nedozvěděli.

Na jednání ZM jsme tedy především slyšeli, že město je špatný developer. Jinými slovy, neumí realizovat výstavbu nemovitostí. To je bohužel pravda. Není to ale obecná pravda platná pro všechny časy a všechna města. V oblasti bytové výstavby bych připomněl úspěšný příbramský projekt KODUS v areálu bývalé 8. ZŠ. I pan Holý se vyjádřil, že město je špatný developer. Je to zajímavé, když on sám je přední příbramský podnikatel v této oblasti. Dalším je radní pan Vařeka. Proč to nejde městu pod jejich vedením? Proč si přitom město klade smělé investiční plány, které schvalují i ti radní, kteří říkají, že to město neumí? I zde se nacházel jeden z rozporů mezi mnou a panem Buršíkem, jako novým ekonomem města. Já i ostatní členové FV jsme mu radili: neplánujte do rozpočtu tolik investiční výstavby, je to za hranicemi možností města. Odpovědí byl „restart“ FV. Pro zajímavost: v roce 2020 nedokázalo město prostavět ani polovinu toho, co si naplánovalo. V číslech: o 130 mil Kč méně.

V konečném hlasování hlasovali pro přípravu materiálů k prodeji pánové Konvalinka, Buršík, Hauser a Peterka. Paní Vesecká se zdržela. Pan Vařeka se ale vyjádřil, že kdyby situaci nekomplikovala žádost o dotaci, hlasoval by také pro. Můj názor je, že město by již byty prodávat nemělo. Nyní nějaká hranice nastavena je (neprodávat, bytů je málo). Za „mého“ mandátu se prodalo jen to, co slíbili zastupitelé před námi. Pokud by se nyní prodalo, kde by byla nastavena nová hranice? Přijdou další žadatelé. Město bez bytů? O bytové koncepci, což je v této souvislosti to nejdůležitější, jsme se nedozvěděli vůbec nic. Leda to, že jsou byty a byty, a ty zbytné se mají prodat.

Václav Dvořák

Komentáře