Václav Dvořák: Postřehy z květnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z květnového zasedání městského zastupitelstva.

Z důvodu nepříjemného zranění jsem se nemohl zúčastnit květnového zasedání ZM osobně, nebudu ani na tom červnovém. Poctivě jsem je sledoval z lůžka na pc. A trpěl jsem. Dalo by se říci, že vedle fyzického úrazu jsem v pondělí večer utrpěl ještě úraz duševní. Zpočátku to tak přitom vůbec nevypadalo. Program byl krátký, body nekonfliktní. A také to zkraje odsýpalo, vypadalo to na rychlostní rekord.

Prvním bodem, kde se to zadrhlo, byl návrh RM na zrušení předkupního práva města na některé pozemky na skládce Bytíz. Byl to složitý bod, zvláště pro zastupitele, kteří o problému nevědí nic z minulosti. Kratičce: město a firma DIAMO vlastní na této skládce pozemky. DIAMO ty svoje pronajímá městu a město je společně se svými pronajímá provozovateli skládky. DIAMO se již v roce 2017 dohodlo s vedením města na tom, že město pozemky DIAMA koupí a bude je přímo pronajímat provozovateli skládky. RM to odsouhlasila v lednu 2018, ale ze záhadného důvodu se bod nedostal k rozhodnutí zastupitelům. Až nyní, a ve zcela obráceném smyslu.

Město má z pronájmu slušný příjem. V době, kdy jsem byl ekonomem města, jsem k tomu vyjednal bonusy. Kdyby si město koupilo pozemky od DIAMA, profit by se navýšil, navíc by vlastnilo strategické nemovitosti a mohlo by ovlivňovat provoz skládky. Začali jsme dokonce s provozovatelem uvažovat o širší strategické spolupráci, protože odpady jsou velký byznys. Město ale 4 roky tahalo DIAMO za nos a slíbenou koupi neuskutečnilo. Proto nyní dalo DIAMO návrh, aby se pozemky prodaly přímo provozovateli skládky. Pan Švenda upozornil na to, že materiál je nekompletní, že tam např. chybí ekonomické vyhodnocení. Vyzval k dopracování materiálů a odložení bodu na příště. Starosta na otázky pana Švendy odpovědět neuměl, stejně tak ani starostou oslovení úředníci. Návrh na odložení bodu neprošel, koalice vzdání se předkupního práva odsouhlasila. Záměr RM kupodivu o 1 hlas neprošel. Přispěla k tomu absence dvou zastupitelů za ANO, mj. pana Vařeky. Jsem zvědav, jak se nyní město zachová vůči DIAMU. Bude i nadále hrát mrtvého brouka?

Dalším duševním úrazem byl bod, který inicioval pan Školoud. V úvodním slovu sdělil, že město (rozumějte pan Buršík) publikuje o investicích města navzájem neslučitelné informace. Jedná se o údaje ze střednědobého rozpočtového výhledu, plánu investic, strategického plánu rozvoje města, údaje v Kahanu. Čísla se rozcházejí o stamiliony, vyjádřeno v % asi o 100 %. Pan Školoud navrhoval, aby RM na příštím jednání ZM předložila realistický plán investic na roky 2023 a 2024.

Tato žádost byla zcela oprávněná. Z údajů vypouštěných městem můžeme být jenom zmateni. Správné plánování je přitom podmínkou dobrého zvládání investic a současného ohlídání finančních možností města. Koalice veřejnosti oznamuje tak rozsáhlé investice, že přibližně dvojnásobně přesahují finanční možnosti města. Přesto za této situace při hlasování odmítla zveřejnit plán investic. Pan Buršík řekl, že přesnější plánování nemá význam. Je to pro mne skandální. Pokud by se náhodou měly uskutečnit všechny akce, které koalice občanům předestírá, dostalo by se město do obrovské finanční krize. Navíc nejsou u investic správně voleny priority dle potřeb města a jeho občanů. Že žádost opozice nepodpořily komunistky mne nepřekvapuje. Bohužel se dlouhodobě ukazuje propojení ODS s vládnoucím ANO, a vidím v tom rodící se spojenectví pro příští volby.

Trpkou třešničkou na dortu byl bod různé, ten mne dorazil. Mj. v něm velice kultivovaně a se znalostí věci vystoupil občan pan Král, obyvatel Nové Hospody. Měl řadu připomínek k projektu Fantovy louky. Na jeho klidné poznámky nepřijatelně reagoval starosta. Jako malý kluk se vytáčel jediný společník a jednatel největšího „soukromého investora“ v lokalitě (Nad Oborou s.r.o.), radní Jiří Holý. Kdybych byl přítomen, zeptal bych se jej mj, proč se stylizuje do role „souseda“ obyvatel této lokality, když bydlí na opačném konci města. Starosta opět nedokázal pochopit, kde opozice vidí střet zájmů pana Holého. Z Fantovy louky se pomalu klube nová „1. poliklinika“, která srazila vaz vládnutí ČSSD pana Řiháka a ODS. Vidím zde stejné praktiky: tajené soukromé zájmy, nezveřejňování informací, osočování těch kteří se ptají. Jak to v roce 2014 výstižně řekl tehdejší vůdce rodící se opozice Jindřich Vařeka: chovají se jak lancknechti na dobytém území. Jo, časy se mění. Nebo lidé se v čase mění?

Václav Dvořák 

Komentáře