Václav Dvořák: Postřehy z červnového zastupitelstva

Ekonom a bývalý radní města Václav Dvořák.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z červnového zastupitelstva.

Předprázdninové jednání ZM bylo docela klidné. Mezi zajímavější body patřila zpráva o hospodaření města za rok 2020. Mohla jím být i žádost fotbalové 1.FK Příbram a.s. o bezúročnou půjčku, ale bod byl nečekaně stažen z programu.

V úvodu jednání pochválila paní radní Vesecká víkendovou akci „Novák fest“. Pochválila ji zcela oprávněně. Byla to velkolepá oslava a propagace sportu, kdy se mohly příbramské sportovní kluby pochlubit svojí činností a nalákat nové mladé zájemce. Byla to zároveň po dlouhé době velká společenská akce s možností setkat se, něco sníst a vypít, pobavit se. Veliké ocenění zaslouží organizátoři, dík patří zúčastněným sportovcům. Byla to ukázka správného protiplnění v prospěch města a Příbramáků za dotace, které město klubům poskytuje.

Jedním z prvních bodů programu bylo projednání zprávy o hospodaření města za rok 2020. Ze zprávy auditora vyplynulo, že je účetnictví města v dobrém stavu. Václav Švenda v diskusi poukázal na to, že město v roce 2020 velmi slabě čerpalo prostředky na investice a velké opravy (zcela stejně, jako v roce 2019). V reakci na to mu místostarosta Martin Buršík sdělil, že asi žil na jiné planetě. Byl tu covid a město prý muselo šetřit kde se dalo. Proto se prý nemohlo investovat. A doplnil to tím, co vše pan Švenda neudělal v době, kdy byl sám ve funkci místostarosty: nechal chátrat mosty, špatně se staral o Granit, trpěl zbytečné zaměstnance.

Reakce pana Buršíka měla dvě roviny. Jednou z nich byla neslušná forma, agresivita, povýšenost vůči opozičnímu zastupiteli, snaha odklonit debatu jinam. Druhou rovinou byla podstata jeho argumentace. Pan Buršík zapomněl na to, co kladla městům na srdce jeho stranická a také odborná šéfová, ministryně financí Alena Schillerová: nezastavovat investice. Dle jejích donekonečna opakovaných slov se musíme covidovou krizí proinvestovat. Také pan Buršík zapomněl, čím o něco dříve zdůvodňoval slabou investiční výkonost města: špatnou přípravou, průtahy při výběrových řízeních apod. Rozhodně ne covidem. Všeobecně se ví, že stavební výroba v ČR v době epidemie významně poklesla, tudíž se zvětšil zájem firem o zakázky. Vedení města se nedávno pochlubilo, jaký je zájem o městské zakázky, jak příjemně klesají vysoutěžené ceny. A najednou nám pan Buršík sdělí, že město muselo v covidové době investice úmyslně pozdržet, protože chtělo šetřit „na všech frontách“.

Jistě očekávaným bodem byla žádost fotbalového klubu 1.FK Příbram o tzv. návratnou finanční výpomoc, což je jinými slovy bezúročná půjčka. Klub žádal o 4 miliony Kč, se splatností do konce roku 2021. Připomenu, že fotbalisté stejnou zápůjčku dostali již před rokem, splatili ji s malým zpožděním. Ač byl tento bod z programu stažen, údajně na žádost 1.FK, jsou okolnosti docela zajímavé. Materiál prošel RM, kde 3 radní hlasovali pro půjčku, 4 se zdrželi. Radní následně žádost nasunuli bez nějakých úprav na jednání ZM. Zajímavé je i to, že žádost o půjčku byla městu doručena již v polovině dubna, zastupitelé ji dostali až za 2 měsíce.

To nejzajímavější je ale kvalita materiálu. Vůbec z něj nebylo patrné, z jakých zdrojů by chtěl dlužník půjčku splatit. V materiálu nebylo zmínky o jeho ekonomice, o tržbách a nákladech, peněžních tocích. Kdyby taková žádost dorazila do banky, byla by jednoznačně zamítnuta. V minulosti jsem pracoval i jako úvěrář, v současnosti úvěráře učím, jak vyhodnocovat úvěry, bonitu žadatele. Chci tím říci, že vím, o čem mluvím. Moje slova ale nejsou kritikou žadatele. Je to kritika ekonoma města, který nechal takový materiál doputovat do RM. Je to kritika radních (máme tam 3 ekonomy!), že takovou žádost pustili na jednání zastupitelů. Žadatel měl být panem Buršíkem veden tak, aby žádost doplnil do podoby, aby se o ní dalo zodpovědně hlasovat. A je-li pravda, že bod byl z programu stažen z iniciativy 1.FK, tak to jen dokládá, že radní vnímali žádost jako solidně zpracovanou. Byl to projev jejich neprofesionality, nezodpovědnosti. Jednalo se o 4 miliony!

Jako poslední dnes zmíním hlasování o tom, zda zastupitel pan Schejbal bude pro město pracovat jako placený průvodce turistů. Dle informací se má jednat o marginální částky. Nevidím žádný problém v tom, aby zastupitel pro město vykonával jinou placenou činnost. Práce zastupitele nebo neuvolněného radního přece není činnost na plný úvazek. Zarazilo mne ale to, že činnost průvodce nebude vykonávat zaměstnanec městského kulturního střediska, které personálně trvale bobtná.

                                                                                                                 Václav Dvořák

Komentáře