Václav Dvořák: Jak s příbramskými gymnázii?

Václav Dvořák

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme názor ekonoma a bývalého radního města Václava Dvořáka k záměru Středočeského kraje sloučit příbramské gymnázia.

Na krajském stole leží problém tzv. optimalizace středních škol, který se týká i dvou příbramských gymnázií. Kauza rozvířila emoce, které myslím převažují nad racionalitou. Argumentuje se statistickými daty, která jdou krásně ohýbat a jednostranně vykládat. Někteří aktéři vyjadřují svůj postoj srozumitelně, jiní vyčkávají v závětří, aby se náhodou nespálili. Pokusím se vyjádřit svůj názor a není pro mne významné, zda tím na popularitě získám či ztratím. Důležité je, abych byl svému okolí srozumitelný.

Gymnázia jsou školy, které nedávají odbornost, nýbrž univerzálně připravují pro studium na VŠ. Zkusme se zamyslet, jaký je vývoj českého středního a vysokého školství. Troufnu si říci, že není veselý. Za mého mládí šla z 9. třídy tak čtvrtina dětí na nějakou SŠ (myšleno s maturitou), ostatní se šli něco vyučit (a vyrostli z nich kvalitní odborníci). Odpovídalo to tehdejší poptávce společnosti po jednotlivých profesích. A odpovídala tomu také kvalita maturit na SŠ a výučních listů na učilištích. Připusťme, že český národ je stále stejně inteligentní jako před 50 lety. Pokud však maturitní vysvědčení získá většina mládeže, měli bychom logicky připustit, že úroveň maturitního vysvědčení utrpěla. O degradaci úrovně maturit svědčí i nekonečné diskuse o maturitě z matematiky.

S VŠ to je podobné. Vystudovat VŠ kdysi opravdu něco znamenalo (nemluvím o protekčních blbcích s titulem). Nyní má nějakou VŠ třetina mladých. Budeme mít odvahu vyvodit z toho důsledek o vývoji kvality VŠ? Nebo zůstaneme na našem malém českém dvorečku a budeme se radovat z naší „vzdělanosti“, protože skoro každý bude magistrem či inženýrem čehosi? Znáte pohádku o císařových nových šatech? Stejná podstata… Vyhledal jsem si údaje mezinárodního srovnání VŠ (rok 2019). Naše nejlepší VŠ je na 269. místě, ta druhá na 535. místě… Oč nám má jít: o skutečné vzdělání, dovednosti, úroveň vykonávané profese, nebo o formální „papír“ o absolvování nějaké školy?

Gymnázia nejsou jediné SŠ. Společnost potřebuje také zdravotní sestry, účetní, průmyslováky a jiné. I z těchto SŠ někteří chodí na VŠ, někteří jdou po maturitě pracovat. Vadí společnosti (tedy nám všem), když gymnázia odeberou nepřiměřený počet studentů těmto odborným školám? Myslím si, že stát má povinnost přiměřeně regulovat jednotlivé studijní obory, aby bylo zajištěno normální fungování společnosti. Určitě vadí, když je např. málo zubařů, ale také dobrých elektrikářů, stavařů, klempířů či kuchařů. Prostě jde o to, aby bylo vše „přiměřeně“. Nedostatek řady řemeslníků řešíme zahraničními dělníky. Není to ale optimální cesta, navíc to jsou zpravidla manuální pracovníci bez vyšší odbornosti. Čechům se ta práce nezdá dost nóbl, asi se cítíme být nadřazení… Jednou se nám to nevyplatí.

Jsem rád, že se po roce 1989 obnovila víceletá gymnázia a určitě bych je nerušil. Je to cesta, jak té nejnadanější špičce dětí umožnit intenzivnější vzdělávání. Ostatně i dříve byly ZŠ s různě rozšířenou výukou. Měla by to ale být šance pro ty nejlepší, rozhodně ne alternativa ke 2. stupni ZŠ. Širší skupina dětí potom může studovat na čtyřletém gymnáziu. Pořád by ale měla být zachována určitá proporcionalita studijních oborů, aby bylo zajištěno normální fungování společnosti.

Kraj nyní prioritně mluví o tom, že je v Příbrami příliš mnoho studentů na gymnáziích a chybí na jiných školách. Tomu rozumím. Pokud je cílem zvýšit počet studentů na jiných školách, jsou tady dvě cesty. Buď obě gymnázia sloučíme a sloučené gymnázium bude přijímat méně nových studentů. Nebo obě gymnázia ponecháme, ale to „velké“ se zmenší, a tím se sníží počet nových studentů. Všichni současní studenti budou moci dostudovat, jedná se jen o budoucí uchazeče. Která z těch dvou cest je lepší? Je to věc racionální úvahy prosté emocí a osobních zájmů.

V rámci rozvířených emocí čtu různá vyjádření: o likvidaci elitní školy, o snaze dostat lidi ke strojům, o omezování vzdělávání apod. Obě naše gymnázia jsou výběrovými školami, nedostane se tam každý. Taková ale byla dříve každá SŠ. O „elitní škole“ mám jinou představu. Přijde mi scestné argumentovat úspěšností při nástupu na VŠ. Na stále širší řadu VŠ se dostanete bez přijímaček a školám jde „o studenta“, na kterého dostanou finanční dotaci. Takto nastavený ekonomický systém naše SŠ i VŠ degraduje a vede ke stavu, o kterém jsem se zmínil výše.

Kraj kousnul do kyselého jablka. Možná na to jde dobře (byť nepopulární cestou), možná je i lepší varianta, nevím. Ale určitě bych jej jen nekritizoval za snahu něco řešit, vidět dále, než na špičku nosu. Vyjádřil jsem zde názor, který se dost odlišuje od postojů lidí, kteří mi jsou blízcí. Vím však, že naše vztahy to nijak nenabourá, protože mít různé názory je normální. Bohužel jen současná příbramská radnice se chová tak, že lidé s jiným názorem jsou nežádoucí. A ti, co upozorňují na chyby, jsou nepřátelé nabourávající pohodlné vládnutí, monopol na pravdu, a je nutno je umlčovat.

Václav Dvořák

Komentáře