V Zaječově a Obecnici byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

PŘÍBRAMSKO – Po celý den dnes zasahují hasiči na Příbramsku a na Berounsku, zejména pak v okolí obcí Zaječov, Obecnice a Podlesí, kvůli přívalovým dešťům.

V Obecnici na Příbramsku nejprve voda z přívalového deště vyplavila několik objektů. Následně došlo k naplnění místního rybníka a k přetečení hráze. Večer byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity a zasedl krizový štáb. Hasiči rozváží pytle s pískem.

V Obecnici a okolí zasahuje množství dobrovolných jednotek hasičů, které koordinuje velitel z řad HZS Středočeského kraje.

V Zaječově na Berounsku stoupala po celý večer hladina Jalového i Mourového potoka. Vzhledem k tomu, že se očekává další vzestup hladiny potoků, vyhlásila starostka obce evakuaci a společně s dobrovolnými hasiči evakuuje obyvatele, kteří bydlí nejblíže Jalovému potoku. Obyvatelé obce jsou také vyzýváni, aby si přeparkovali auta, a to především kvůli hrozbě, že se Jalový potok dostane ven z koryta

Komentáře