V pondělí se začne vypouštět Vysokopecký rybník z důvodu opravy hráze

PŘÍBRAM – V pondělí 28. září se začne vypouštět Vysokopecký rybník v Bohutíně z důvodu následné rekonstrukce hráze.

Celou situaci výrazně komplikuje skutečnost, že v nádrži a přilehlých partiích Litavky již dlouhodobě registrujeme populaci nepůvodního invazního druhu raka – raka pruhovaného. V daném případě se jedná navíc o populaci prokazatelně nakaženou onemocněním smrtelným pro naše původní druhy raků – tzv. račím morem. V roce 2011 díky tomu již vyhynula početná populace raka říčního v místním lesoparku.

Protože bývá zvykem, že pokud se při vypouštění nádrže objeví raci, jsou veřejností často živelně zachraňováni a roznášeni po širokém okolí, je třeba na tomto místě důrazně upozornit na skutečnost, že v případě Vysokopeckého rybníka by to znamenalo zavlečení račího moru na všechny lokality, kam by k přenosu došlo a s tím spojenou katastrofu pro původní druhy raků, které se v okolních tocích stále vyskytují (račí mor je pro ně v podstatě 100% letální). Stejně jako se samotnými raky lze račí mor na jiné lokality zavléci i např. na holinkách či rybářském vybavení či s rybami a jinými vodními živočichy.

Z tohoto důvodu je třeba důsledně dodržovat zákaz vstupu do prostoru nádrže při jejím vypouštění i po celou dobu stavby a zákaz přenosu jakýchkoliv vodních živočichů z Vysokopeckého rybníka na jiné lokality. Celá situace je pod kontrolou odborného biologického dozoru stavby, který zajistí např. záchranu populace místní populace zvláště chráněné škeble rybničné (odlov a přenos na lokality, kde se račí mor již stejně vyskytuje).

Rádi bychom touto cestou požádali sportovní rybáře i veškerou širokou veřejnost jak o dodržování potřebných opatření, tak pokud možno o součinnost ve formě šíření této důležité informace ve svém okolí. Děkujeme všem.

 Josef Benda, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Mgr. David Fischer, biologický dozor stavby

Komentáře