V Orlově se opraví vodovod za více jak šest miliónů

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM/ORLOV – V osadě Orlov občany dlouhou dobu trápí nevyhovující tlakové podmínky vodovodu a jeho časté havárie a poruchy. To by měla změnit úprava vodovodního řádu a výstavba automatické tlakové stanice.

Vedení města v závěru roku vybralo společnost 1.SčV, která  má opravu vodovodu za cenu více jak 6 miliónu korun zrealizovat. Celá stavba by měla být hotová do sedmi měsíců od předání staveniště. 

Projekt počítá s výstavbou nové automatické tlakové stanice umístěné na pozemku 134/1 v k.ú na stávajícím vodovodním přiváděcím řadu LT 100 Obecnice v Brdech. Technologie tlakové stanice, včetně armatur, tlakové nádoby, technologického rozvaděče bude umístěna do podzemní samonosné železobetonové šachty. Dále je součástí návrhu položení vodovodního řadu pro oddělení horního tlakového pásma. V neposlední řadě je navrženo rozdělení HTP na severní a jižní část osazením sekčních šoupat na dvou řadech napojující se na páteřní rozvodný řad LT 100 do spotřebiště Orlov. Jako poslední část návrhu bude zbudována na parcele 150/5 v k.ú. Orlov nová armaturní šachta s osazeným redukčním ventilem pro dolní tlakové pásmo. 

Komentáře