V Dobříši chtějí přejmenovat ulici nesoucí krycí jméno ruského agenta NKVD

Dobříšský starosta Pavel Svoboda v ulici Plk. B. Petroviče. Foto: archiv města

DOBŘÍŠ – Válka na Ukrajině přiměla některá města vypovědět partnertví s ruskými městy, nebo se začíná mluvit o přejmenování některých ulic. Jedním z těchto případů je návrh na změnu názvu ulice Plukovníka B. Petroviče v Dobříši. Změna názvu ulice se týká ulice navazující na ulici Hostomickou, která vede z kraje města až k hlavnímu Mírovému náměstí. O návrhu budou zastupitelé města Dobříš jednat už příští čtvrtek 28. dubna.

Návrh přejmenovat ulici Plukovníka B. Petroviče radním předložil starosta Pavel Svoboda na podnět Miloslava Folbera, občana žijícího přímo v této ulici. Návrh již projednala městská rada, která rozhodla návrh na přejmenování předat k projednání zastupitelstvu s doporučením přejmenování schválit.

Hlavním důvodem pro přejmenování ulice je podle vedení města problematická role příslušníka sovětské tajné služby NKVD Jakova Alexejeviče Kozlova, který na sklonku 2. světové války vystupoval v Dobříši pod krycím jménem Bogdan Petrovič Bagoun a po kterém byla po válce část původně Hostomické ulice pojmenována. „Pokládám za ostudu našeho města, že máme ulici pojmenovanou krycím jménem agenta NKVD plk. Petroviče. Chápu naše předky v atmosféře osvobození a konce války. Dnes bychom se však na historické události měli dívat objektivně. Proto podporuji návrh vrátit části ulice její původní jméno Hostomická a část ulice v centru pojmenovat Oličova po bývalém řediteli dobříšského gymnázia. Pojmenování ulice je symbol, podobně jako vyvěšování vlajky či zpívání hymny,“ vysvětluje svůj návrh dobříšský starosta Pavel Svoboda.

Pokud by zastupitele města Dobříše návrh napřejmenovaní ulice schválili, změna adresy sedotkne celkem 64 domů a 295 osob.

S přejmenováním souhlasí také zástupci z řad odborníků a historiků

Podporu ve změně nazvu ulice Plk. B. Petroviče starostovi vyslovil například ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět: „S přejmenovánímulice souhlasím, veřejnost by si měla konečněuvědomit, že v roce 1945 jsme byli „osvobozeni“ od nacismu stejně totalitním státem, jako bylo Německo, ne-li horším.“

Historik a správce Depozitáře a archivu Muzea města Dobříše Jan Michl dokonce poukazuje na zvláštníokolnosti současného pojmenování této ulice: „Můj osobní názor je takový, že ulice pojmenovanápo nikdy neexistujícím plukovníkovi Petrovičovi neprojevujevděk vůči konkrétnímu člověku, ale spíšek pouhé vysněné legendě.“

Návrh rady města pro jednání zastupitelstva

Rada města navrhuje vrátit ulici Plukovníka B. Petroviče původní označení ulice Hostomická, v úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Československé armády a v úseku od Mírového náměstí po kruhový objezd by nesla nově název ulice Oličova.

Lidé bydlící v této ulici, by si tak museli nechat změnu názvu zapsat do svých dokladů, tudíž by potřebovali nový občanský průkaz či k dokladech k vozidlu.

Jakov Alexejevič Kozlov alias plk. Bogdan Petrovič Bagoun. Foto: archiv města

Kdo byl plukovník B. Petrovič?

J. A. Kozlov byl od roku 1932 aktivní v orgánech sovětské tajné policie NKVD. V roce 1938 obdržel vyznamenaní sovětského Ministerstva vnitra „Čestný pracovník VČK-GPU“. Zkratka VČK-GPU znamená Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevoluci a sabotáží (tzv. Čeka) – Státnípolitická správa. Jako agent v utajení velel plukovník Bogun partyzánskému oddílu vysazenému v noci na 26. 3. 1945 u Dobříše. Podle historika PhDr. Pavla Žáčka byla jejich hlavním úkolem „likvidace protibolševickéopozice a vytváření rozsáhlých agenturních sítí pro válečné využití“.

 

Miroslav Olič, ředitelem dobříšského gymnázia v letech 1966 – 1984. Foto: archiv města

Proč rada navrhuje změnu na Oličovu ulici?

Profesor Miroslav Olič (1923 Zbraslav–2011 Dobříš) působil od roku 1953 na jedenáctileté škole v Dobříši jako učitel. V letech 1966–1984 byl ředitelem dobříšského gymnázia. Profesor Olič byl vůdčí osobností a autoritou nejen pro studenty, ale i pro pedagogy a široké okolí. V roce 2008 mu byla udělena Cena města Dobříše za celoživotní přinos v oblasti kultury a vzdělávání. 

 

 

 

Podobný pokus se zhurba před měsícem odehrál na příbramském zastupitelstvu, kde se zastupitelé zabývali případnou změnou názvu Čechovské ulice. Ta nese jméno po bývalém partneském městě Čechov v Rusku, s ním Příbrami partnertví ukončila letos v březnu. Nicmémě právě kvůli nutné změně dokladů bylo nakonec rozhodnuto, že se ulice přejmenovávat nebude.

Komentáře