V areálu dolu Vojtěch by měl vzniknout Geopark Brd a Podbrdska

Důl Vojtěch.

PRAHA/PŘÍBRAM – Rada Středočeského kraje schválila projektový záměr na vybudování Geoparku Brd a Podbrdska v areálu národní kulturní památky dolu Vojtěch. Projekt bude realizovaný v rámci Hornického muzea Příbram a přiblíží geologickou bohatost a rozmanitost zdejšího regionu. Návštěvníkům by se mohl otevřít již na konci tohoto roku.

Cílem Geoparku je seznámit veřejnost se základními typy hornin Příbramska a jeho geologickou rozmanitostí. „Dojde tak k rozšíření expozice Hornického muzea Příbram o prezentační výstup, který doposud v nabídce muzea schází. Díky Geoparku bude uchováno a vystaveno mnoho unikátních dokladů přírodního bohatství dané lokality,“ vysvětluje radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda.

Geopark vhodně doplní stávající nabídku stálých muzejních expozic přibližujících tuto z geologického i historického hlediska výjimečnou lokalitu. Geopark nabídne sdílnou a interaktivní formou nejdůležitější etapy geologického vývoje regionu, s cílem vytvořit povědomí u široké veřejnosti, zejména u nejmladších návštěvníků, o základních momentech geologického vývoje Brd a Podbrdska. Díky Geoparku bude uchováno a vystaveno mnoho unikátních dokladů přírodního bohatství dané lokality. Aktuálně se také počítá se zábavným typem interaktivním typem prohlídek, které jistě ocení jak laická a odborná veřejnost, tak školní mládež a rodiny s dětmi,“ dodává radní Švenda.

Přepokládaný termín zahájení realizace je stanoven na červen, dokončení je očekáváno ještě do konce tohoto roku. Celkový rozpočet realizace projektu činí téměř 940 tisíc korun, přičemž se počítá se spolufinancováním ze strany Ministerstva kultury ČR, které uhradí 70 % nákladů.

 
 

Komentáře