ÚZSVM prodal příbramské nemocnici pozemky za 3 miliony korun

Součástí prodeje byly i pozemky pod nemocniční ubytovnou. Foto: ÚZSVM

PŘÍBRAM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nedávno dokonal prodej pěti pozemků v areálu příbramské nemocnice. Tato transakce, za kterou byla vyplacena částka tři miliony korun, byla provedena s cílem sjednotit vlastnictví staveb a pozemků v rámci nemocničního komplexu.

Jeden z prodaných pozemků, s rozlohou 854 m2, se nachází přímo pod budovou kotelny. Tato kotelna slouží jako klíčový zdroj nájemního tepla pro nemocnici, a tak jeho prodej představuje důležitý krok ke konsolidaci majetkových vztahů. Další tři pozemky, které byly součástí této transakce, tvoří s kotelňou jednotný funkční celek. Poslední z prodaných pozemků slouží jako místo, kde se nachází ubytovna pro zaměstnance nemocnice.

Prostřednictvím této akvizice se příbramská nemocnice stala jediným vlastníkem všech budov i přilehlých pozemků v rámci svého areálu. Tento krok má potenciál přinést zjednodušení správy majetku a zefektivnění provozních procesů.

Získaná částka ve výši 3 047 600 korun byla Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převedena do státního rozpočtu. Tím se zajišťuje, že finanční prostředky budou využity pro státní zájmy a další potřeby.

Prodej těchto pozemků představuje důležitý krok pro příbramskou nemocnici, který přispěje ke konsolidaci jejího majetku a zlepšení správy areálu. Tímto získáním bude nemocnice schopna efektivněji plánovat a provádět potřebné údržby a modernizace, což by mohlo vést k ještě lepšímu poskytování zdravotní péče pacientům.

Nemocniční kotelna. Foto: ÚZSVM

 

 

Komentáře