Příbram už zná novou podobu náměstí J. A. Alise

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – O nutnosti revitalizace náměstí J. A. Alise na Březových Horách se mluví už dlouho. Po několika bouřlivách diskuzích o tom, zda má či nemá být vyhlášena na tento projekt architektonická soutěž, ji město nakonoc vyhlásilo a nyní jsou známy výsledky. Pro vítězný návrh porota hlasovala jednomyslně. Všechny návrhy budou k vidění na výstavě v Galerii Františka Drtikola, jejíž vernisáž se koná ve středu 19. října od půl třetí odpoledne.

Revitalizace si klade za cíl vytvořit z náměstí J. A. Alise důstojné centrum Březových Hor a příjemné místo pro obyvatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a nároky kladené na veřejný prostor tohoto historického významu. Z tohoto důvodu byla vyhlášena architektonická soutěž, kdy soutěžní týmy měly za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít.

Předloženo bylo celkem šest návrhů, nad kterými se sešla porota, jenž po rozsáhlé diskuzi zcela jednoznačně označila návrh, který radě města doporučila jako vítězný. Tím je soutěžní návrh č. 6 podaný firmou Monom Works, s. r. o., který také získává 1. cenu ve výši 250 000 Kč. U tohoto návrhu komise ocenila kultivovaný názor i prezentaci budoucí podoby náměstí, kdy návrh přináší jasný názor na organizaci řešeného prostoru, respektující historii místa a odkazující se na ni. 

Druhé místo porota přidělila návrhu č. 3, pod kterým jsou podepsáni Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová a Martin Hajný, a získali cenu ve výši 150 000 Kč. Třetí místo a cenu v hodnotě 100 000 korun obdržel návrh č. 2, který podal Atelier Horký, s. r. o. Odměny (skicovné) v rámci architektonické soutěže byly shodně v částce 25 000 Kč uděleny návrhu č. 1 od Karnet Architekt, s. r. o., a návrhu č. 4 od Anny Laubové a Karla Filsaka. Celkem byly účástníkům soutěže rozděleny ceny ve výši 550 000 Kč.

Hodnotící porota byla složena ze závislé a nezávislé části, kdy v závislé měli hlas starosta Jan Konvalinka, ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová a coby náhradník za ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla 1. místostarosta Martin Buršík. V nezávislé části o výběru vítězného návrhu rozhodovali: Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. David Mateásko a jako náhradník Ing. arch Patrik Hoffman, který zastupoval za nepřítomnou Ing. arch. Jitku Ressovou.

„Účast v hodnotící porotě uvedené architektonické soutěže byla velkou zkušeností. Dokáži si představit, že by se město touto cestou, tedy cestou vyhlášení architektonické soutěže vydalo i v budoucnu. Na rozdíl od výběrového řízení na dodavatele projekčních prací nám architektonická soutěž umožnila vybrat si ze široké nabídky návrhů. Veřejnost zvu na výstavu, kde budou k vidění všechny soutěžní projekty. Všem navrhovatelům děkuji za skvěle odvedenou práci,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Všechny soutěžní návrhy budou k vidění v Galerii Františka Drtikola Příbram, a to od 20. října do 16. listopadu. Zahájení výstavy budou ve středu 19. října od 14.30 h přítomni také Ing. arch. MgA. David Mateásko, který za porotce pohovoří o samotné soutěži, a průběh soutěže zhodnotí garant soutěže Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. O tom, co bude v rámci projektu revitalizace následovat, při vernisáži bude veřejnost informovat městský architekt Josef Tlustý.

 

Komentáře