Už jste navrhli osobnosti města na ocenění, pokud ne máte šanci jen do konce roku

Ilustrační foto: medaile k výročí 800 let Příbrami pro osobnosti města

PŘÍBRAM – V příštím roce bude poprvé udělována Cena města Příbrami, tedy ocenění určené osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj města a regionu.

Statut Ceny města Příbrami schválili zastupitelé na svém zářijovém jednání. Jedná se o  ocenění občanů, kteří jsou úzce spjati s Příbramí a díky kterým se šíří dobré jméno města v Čechách i ve světě. „Naše město má celou řadu občanů, kteří si zaslouží ocenit. Práce některých je známá, jiní jsou před veřejností skryti. Z tohoto důvodu necháváme nominaci laureátů této ceny v plné míře na občanech města. Prosím, přijďte s návrhy osobností, které by si ocenění zasloužily,“ vyzývá k podávání nominací starosta Jan Konvalinka.

Cena města Příbrami může být udělena jednotlivci i kolektivu a  to i in memoriam. Bude se udělovat jednou ročně. Doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny, která všechny nominace vyhodnotí. Konečné rozhodnutí o udělení ocenění bude na zastupitelstvu města.

Návrhy osobností jsou čistě v rukách samotných občanů. Ti mohou osobnosti nominovat prostřednictvím vyplněného dotazníku do 31. prosince 2020. Všechny doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny, která nominace vyhodnotí.  Konečné rozhodnutí o udělení ocenění bude na zastupitelstvu města.

Formulář k online vyplnění či stažení najdete na webových stránkách města:

https://pribram.eu/…tml

 

 

Komentáře