Tříkrálová sbírka na Petrovicku vybrala téměř 30 tisíc korun

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto.

PETROVICE – Letos se k tradičním skupinkám koledníků nově přidali koledníci ze ZŠ Petrovice. Tradiční tříkrálová sbírka se na Petrovicku uskutečnila v prvních lednových dnech.

Štěstí, zdraví a požehnání přály čtyři skupiny koledníků v Nechvalicích, Obděnicích a Petrovicích. Tříkrálovou sbírku třetím rokem organizuje v naší farnosti Farní charita Starý Knín, která je poskytovatelem terénních sociálních služeb – péče a podpory seniorům a občanům se zdravotním postižením.

Celkem se vybralo 29 028,- Kč. Vybrané peníze mají pevně stanovené rozdělení. Letos podpoří Arcidiecézní charita Praha z vybraných prostředků tyto projekty: Humanitární středisko ADCH Praha, Azylový dům Brandýs nad Labem, vybudování komunitního centra ve Vlašimi, Českou nemocnici v Ugandě.

V letošním roce se vybrané peníze použijí na podporu sociálně aktivizačních služeb pro seniory, nákup potřebných zařízení pro seniory, domácí zdravotní péče a podporu osob v sociální nouzi.  

Většina peněz se však vrací na pomoc potřebným v místě, kde se vybraly. V minulých létech byly z Tříkrálové sbírky financovány pomůcky a materiál na volnočasové a vzdělávací aktivity klientů střediska Petrovice, nákup kompenzačních pomůcek – toaletní, sprchovací židle, chodítka, invalidní vozík (tyto pomůcky je možné zapůjčit komukoliv, nejenom klientům Farní charity), náklady na organizaci kulturních a společenských akcí pro klienty charity.

Komentáře