Tři králové navštíví v pátek Příbram

PŘÍBRAM – V pátek odpoledne projde opět centrem města průvod Tří králů, kteří do Příbrami zavítají na svých velbloudech. Doprovázet je budou koledníci stejnojmenné dobročinné sbírky Farní charity Příbram.

Mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar projedou v pátek 5. ledna centrem města za doprovodu lidových muzikantů z Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou. Na náměstí T. G. Masaryka se v symbolickém živém Betlémě ukloní malému Ježíškovi a k nohám mu položí zlato, kadidlo a myrhu.  Současné bude zahájena i Tříkrálová sbírka.

Předtím, než průvod vyrazí na cestu, se před radnicí uskuteční za hudebního doprovodu uskupení Příbramské žestě krátké uvítání s vedením města, a pak podle tradice křesťanských zemí napíše jeden z králů posvěcenou křídou na dveře budovy radnice zkratku K†M†B† doplněnou letopočtem 2018 – jako formuli požehnání pro letošní rok.

Celá akce začíná v 16 hodin před příbramskou radnicí v Tyršově ulici.

Komentáře