Teplárna v Příbrami zvýší ceny mírněji než ostatní. Díky inovacím

Příbramská teplárna.

PŘÍBRAM – Teplárna Energo Příbram, která patří do skupiny Natland a Maidavale, prošla od převzetí od předchozího majitele řadou inovací. Noví majitelé investovali mnoho energie, ale hlavně finančních prostředků, aby došlo k zefektivnění fungování teplárny a zároveň byl naplněn hlavní cíl, a to udržení co nejpříznivějších cen pro odběratele z řad domácností, velkých průmyslových podniků, nemocnic či škol.

Přechod z neekologického zdroje výroby tepla na dřevní štěpku znamená nejen menší dopad na životní prostředí v okolí města Příbrami, ale především není teplárna již natolik závislá na ceně emisních povolenek. Právě ty přitom v mnoha případech vedly v letošním a loňském roce k existenčním problémům mnoha tepláren na českém trhu. Mnohé z nich také markantně navýšily ceny energií ještě dříve, než došlo k současné turbulentní situaci na trhu s plynem a elektřinou. V tomto bodě je třeba opětovně zmínit, že Energo Příbram je v rámci nestabilní situace na trhu s plynem a elektřinou ochotno vyjít vstříc a bez dalších nákladů znovu připojit bývalé odběratele, kteří se v posledních letech dostali díky odpojení a vytvoření vlastní plynové kotelny nyní do nelehké situace.

Energo Příbram ale bylo vzhledem ke značnému zefektivnění výroby tepla a snížení nákladů na emisní povolenky v loňském roce schopno i zlevnit, a to z původních 634,94Kč/GJ na 580,00Kč/GJ. Ovšem v současné situaci, kdy veškeré energie a vstupy raketově rostou, je nezbytně nutné přistoupit ke zvýšení ceny, byť v porovnání například s plynovým vytápěním jde o zvýšení velmi mírné, a to o 9,5 %. K úpravě ceny dojde s účinností od 1. ledna 2022. Cena sice zdaleka nepokrývá zvýšené náklady společnosti, nicméně je v současné době udržitelná, a to i s ohledem na to, že skupiny Natland a Maidavale hodlají i nadále investovat do dalších technologických a provozních inovací, aby Energo Příbram do budoucna bylo schopno fungovat ještě efektivněji a mírnil se jakýkoliv dopad na životní prostředí.

Komentáře