Tématem projektu Erasmus+ je robotika

Ilustrační foto

PŘÍBRAM – Město Příbram bylo opět úspěšné s žádostí o grant v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, a tak bude v letech 2020–2023 společně se ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října a s volnočasovým centrem Techak Březnice zaměřeným na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií realizovat projekt s názvem „Robotika hýbe světem“.

Zahraničními partnery projektu jsou partnerská města Příbrami, nizozemský Hoorn a slovenský Kežmarok, a jejich základní školy a centra volného času.

Tématem tříletého projektu je, jak už název napovídá, robotika. V každém projektovém roce budou partneři pracovat na konkrétním tématu – žáci i učitelé se naučí ovládat malé roboty Ozoboty, vyzkouší si práci s robotickou stavebnicí WeDo a zapojí do výuky nástroje virtuální reality. Techak Březnice připraví kurzy pro české i zahraniční partnery a bude hlavním garantem výstupu projektu, kterým bude metodická příručka robotiky určená pro učitele základních škol ve všech partnerských zemích. V průběhu projektu budou vznikat pracovní listy k výše uvedeným tématům a zajímavým výstupem budou i virtuální medailonky všech zapojených měst.

Úkolem města Příbram jako garanta celého projektu bude zajistit zdárné plnění pracovního plánu a koordinovat zahraniční výjezdy. V každém městě se uskuteční jedno projektové setkání všech partnerů a jedno setkání pro žáky a učitele zapojených škol. Příbramští žáci se tedy vydají do Holandska a na Slovensko a naopak budou hostit zahraniční partnery. V období mezi těmito setkáními bude probíhat práce na projektu prostřednictvím platformy eTwinning.

„Žijeme v digitálním světě a robotika je aktuálním tématem. Je velmi důležité rozvíjet počítačové dovednosti žáků již v raném věku. Spolupráce se zahraničními partnery přispěje i k rozvíjení jazykových, komunikačních i interkulturních dovedností všech účastníků,“ říká starosta města Jan Konvalinka a dodává: „Přeji, ať se projekt vydaří a roboti hýbou naším školním i neškolním světem.“

Spolupráce s partnerskými městy má v Příbrami dlouholetou tradici. Díky projektům Erasmus+ je možné do této spolupráce zapojit kromě měst samotných i školní a mimoškolní organizace. První projekt Erasmus+ s partnery v holandském Hoornu byl realizován v letech 2014–2017 a kromě města Příbram do něj byly zapojeny příbramské mateřské a základní školy.

Zdroj: Město Příbram

Komentáře