SZM zveřejnily záměr pronájmu Snack baru

Prostory bývalého Snack baru v budově příbramského bazénu.

PŘÍBRAM – Sportovní zařízení města Příbram (SZM) oznámily záměr pronájmu prostoru bývalého Snack baru v budově aquaparku. Nájem zájemcům nabízí na dobu 5 let s tím, že po skončení doby nájmu se nájem změní na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše 6 měsíců z důvodů možné rekonstrukce městského bazénu.

Předmětem nájmu je bývalá provozovna restaurace včetně kuchyně a zázemí. Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram, uvedl, že současný technický stav prostoru vyžaduje rekonstrukci a není vybaven žádným zařízením. Samotné zprovoznění technologického zázemí bude finančně nákladné, což byl jeden z důvodů, proč byla stanovena minimální hranice nájemného. Přesto věří, že prostor má potenciál najít si svého nájemce.

„Součástí podmínek nájmu bude závazek nájemce neprovozovat předmět nájmu ani tam nevyvíjet jakoukoliv podnikatelskou činnost v době od 22:00 do 06:00 následujícího dne,“ dodal ředitel SZM Jan Slaba.

Veškeré dokumenty, včetně fotodokumentace, popisu prostorů a způsobu výběru budoucího nájemce, jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Městského úřadu Příbram. Potenciální zájemci mají možnost doručit své nabídky dle uvedených pokynů na adresu SZM Příbram, p.o., Legionářů 378, Příbram VII do 31. října 2023.

Záměr SZM Příbram na úřední desce města najdete  SZM Příbram: Záměr pronájmu nebytového prostoru v Příbrami VII, Legionářů 539

O záměru SZM jsme již  informovali v reportáži:

Komentáře