SZM apeluje: Dodržujte protiepidemická pravidla na Nováku a dalších sportovištích

PŘÍBRAM – Hezké počasí a vidina rozvolňování svádí návštěvníky k porušování protiepidemických pravidel. Přestože se všude mluví o rozvolňování protiepidemických opatření, je zatím stále zapotřebí dodržovat dříve nastavená pravidla. Sportovní zařízení města Příbram proto apelují na návštěvníky areálu Nový rybník a Hřiště pod Svatou Horou.

V areálu Nový rybník i na Hřišti pod Svatou Horou nadále platí nastavená opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Lidé musí dodržovat rozestupy, nesmí tvořit hloučky a je potřeba chovat se zodpovědně a ohleduplně. Vzhledem k omezeným počtům osob na sportovištích a účasti sportovních celků je leckdy obtížné si na otevřených sportovištích zasportovat a může tak docházet i ke konfliktům. „Chtěl bych poprosit sportovní kluby a trénující skupinky, aby braly ohled i na osoby z řad veřejnosti, které chtějí venkovní sportoviště také využívat. Chápu, že situace je složitá pro všechny, ale slušné chování a vstřícnost vůči ostatním by neměla jít za žádných okolností stranou,“ komentuje situaci Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram (SZM).

Na jednotlivých sportovištích na Novém rybník i v celém areálu byla pro podporu dodržování vládních nařízení posílena dozorová služba a dochází k četným kontrolám ze strany městské policie. Přesto není v silách provozovatele, hlídat každé jednotlivé sportoviště nepřetržitě, obzvláště pak za hezkého počasí, kdy je návštěvnost vždy o poznání vyšší. „Apelujeme na návštěvníky nejen našich venkovních sportovišť a areálů, aby respektovali všechna vládní nařízení, netvořili skupinky větší, než je povoleno a dodržovali rozestupy. Zároveň bych chtěl poděkovat návštěvníkům, kteří opatření respektují a jsou k sobě navzájem ohleduplní, protože ne všichni mají tendence opatření porušovat,“ dodává Slaba. 

Sportovní zařízení města Příbram řeší tuto problematiku pravidelně také s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a dalšími subjekty. Pokud návštěvníci nebudou respektovat nařízení vlády, může se stát, že v zájmu bezpečnosti a s ohledem na zdraví návštěvníků i dalších osob, bude nutné některá sportoviště opět uzavřít, a to i v případě, že stát bude opatření rozvolňovat.

Miroslava Poláková,

tisková mluvčí SZM Příbram

Podobně na veřejnost Jana Slaba apeloval už koncem února letošního roku:

Komentáře