Svatohorské sady se rozrostly o jabloně od „pojišťováků“

Svatohorské sady. Foto: archiv spolku Svatohorské sady Příbram

PŘÍBRAM – Svatohorské sady Příbram z. s. se neúnavně snaží obnovit historický ovocný sad obklopující Svatou Horu, jedno z nejstarších poutních míst v České republice. Ovocný sad, který má rozlohu téměř 25 hektarů, byl mnoho let zanedbáván a jeho původní funkce jako zdroje ovoce a rekreačního prostoru upadla v zapomnění.

Díky úsilí Svatohorských sadů Příbram z. s. se situace začíná měnit. Spolek se rozhodl vrátit tomuto největšímu centrálnímu parku v Příbrami jeho původní význam a snaží se jej krůček po krůčku obnovovat různými dobrovolnickými a volnočasovými aktivitami, jak síly a finance stačí.

Tento ekologický a „zelený“ projekt zaujal i pojišťovnu Metlife, která jej podpořila aktivitou party dobrovolníků z oddělení prodeje. Tato skupina dobrovolníků v dubnu spolu se neziskovou organizací Sázíme stromy, z.ú. zasadili 27 jabloní, 2 slivoně a 1 hrušeň. Šlo o druhou společnou výsadbu pojišťovny a této neziskové organizace, která se snaží podporovat sázení stromů a keřů na místech, kde by je jinak nikdo nezasadil. Stejně jako při první výsadbě, ani tentokrát nechybělo nadšení a dobrá nálada.

Na podzim se skupina z MetLife chystá ve výsadbě v Příbrami pokračovat. Díky jejich práci se ovocný sad postupně oživuje a lidé z Příbrami a okolí se mohou těšit na další skvělé akce. Rozkvetlých a plodících stromů by v ovocném sadu mělo být dostatek i pro následující generace.

Komentáře