Středočeský kraj vezme zpět žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

Lídři nové Středočeské koalice, foto: STAN

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje rozhodla o tom, že kraj stáhne žalobu, kterou Středočeský kraj podal proti Ministerstvu vnitra ČR.

Týkala se odmítnutí poskytnout informace o výši platů a odměn, které v letech 2018 a 2019 obdrželo šestnáct zaměstnanců krajského úřadu. Středočeskému kraji bylo Ministerstvem vnitra přikázáno, aby poskytl požadované informace dle specifikace uvedené v rozhodnutí.

Prostudovala jsem si veškeré dokumenty, konzultovala s právníky, kteří se této oblasti věnují, rovněž jsem konzultovala záležitost s autorem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Oldřichem Kužílkem. Ministerstvo vnitra žádalo, aby žaloba došla až k soudu. Domnívám se, že soud by přelomové rozhodnutí neudělal, navíc judikatura je v této oblasti ustálená a jasná. Z mého pohledu by to bylo jen zbytečné vynakládání finančních prostředků Středočeského kraje “ říká hejtmanka Petra Pecková a dodává: „Proto žalobu stáhneme, řízení obnovíme a následně se bude u všech dotčených provádět takzvaný test proporcionality. Pokud bude převažovat veřejný zájem nad ochranou soukromí, pošleme informace žadateli a rovněž odpověď zveřejníme, jak ukládá zákon.“

Hejtmanka také naznačila, že bude probíhat diskuze o nastavení pravidel případného zveřejňování odměn pro jednotlivé typy řídících funkcí, z nichž ty vyšší, kterým jsou poskytovány vyšší odměny, budou požívat menší ochrany soukromí.

Na odměnách a dobrém finančním ohodnocení není nic špatného, pokud tomu výkon odpovídá. Také si musíme uvědomit, v jakých mezích se pohybují platy na vedoucích pozicích v soukromém sektoru a zohlednit i fakt, že pracoviště je v Praze, tedy v místě s nejvyššími platy. Vedoucí pracovník ale má být srozuměn s tím, že je placen z veřejných prostředků a občané mají právo vědět, za co byly vynakládány,“ doplnila Petra Pecková.

Komentáře