Středočeský kraj podpořil obnovu turistického značení

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Klub českých turistů (KČT) díky rozhodnutí  středočeských zastupitelů dostane dotaci v celkové výši 600 000 korun na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji.

„Z celkové finanční dotace ve výši 600 tisíc korun půjde 250 tisíc korun na každoroční pravidelnou obnovu jedné třetiny vyznačených pěších tras v kraji. Dalších 50 tisíc korun na údržbu prvků informačního systému, tj. stojany map a směrovníky, kterých je ve středních Čechách 7 tisíc kusů,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler s tím, že zbylá částka 300 tisíc korun půjde na výrobu cykloznaček a jejich instalaci v terénu.

„Členové klubu značení sice dělají ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a jen za úhradu cestovních nákladů, ale směrovky, informační panely a další materiál stojí nemalé finanční prostředky, s nimiž potřebují pomoci,“ komentoval rozhodnutí rady Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu s tím, že pro rozvoj cestovního ruchu je přínos členů klubu neocenitelný, neboť kvalitně značené a pravidelně udržované turistické trasy jsou nutností pro návštěvníky kraje i jeho obyvatele, kteří mají rádi volnočasové aktivity v přírodě. „Česko je vyhlášené tím, že má jedno z nejlepších značení v Evropě, ne-li vůbec nejlepší,“ připomněl.

KČT má v evidenci celkem více než 6 000 kilometrů pěších značených tras a více než 4 000 kilometrů cyklotras. Soustavnou činností členů KČT je samozřejmě také kontrola celé sítě a evidování nových závad.  „Značení nových tras a obnova stávajících je jedním z poslání KČT od jeho počátku. Vytvořená síť pěších značených tras je hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky,“ dodal radní Martin Draxler.

KČT byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl klub velice aktivní – rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest být jeho členem. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celé České republice, z toho téměř čtvrtinu tvoří mládež. KČT organizuje každoročně přes tisíc akcí určených pro své členy i neorganizované zájemce. Akce se věnují nejrůznějším druhům turistiky, a to pěší, cyklo, lyžařské, vysokohorské, vodní, mototuristice, speleoturistice, turistice zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistice.

Komentáře