Středočeský kraj plánuje opravit silnici z Březnice až k hranici s Jihočeským krajem

Ilustrační foto. Foto: ŘSD

BŘEZNICE – Středočeský kraj chce opravit silnici II/174 z Březnice směrem na Hudčice a k hranici Středočeského kraje. Radní na svém zasedání schválili zařazení projektu do krajského zásobníku stavebních akcí.  Oprava silnice bude záviset na získání dotací, ať už evropských anebo národních. Délka rekonstruovaného úseku je 7,3 km.

Cílem rekonstrukce je odstranění značně nevyhovujícího až havarijního stavu komunikace, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. „Při opravě necháme zesílit konstrukci vozovky, sanovat krajnice a komplexně vyřešit odvodnění. Opravy se tedy dotknou příkopů, propustků, kanalizace i dvou mostů. Pokud bude potřeba, mosty generálně opravíme. Záležet bude na výsledcích diagnostiky,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro silniční dopravu. Opravovaný úsek začíná v Březnici, na křižovatce se silnicí I/19 (ulice Počapská a Blatenská) a končí za Hudčicemi, na hranicích krajů Středočeského a Jihočeského.

Celkové předpokládané náklady činí více než 215 milionů korun vč. DPH. „Důvodem zařazení projektového záměru do Zásobníku je předpoklad splnění dotačních podmínek z unijního dotačního programu IROP a tedy přidělení dotace,“ dodává  Bendl. V případě přidělení dotace vypsání zakázky připraví Krajská správa a údržba silnic.

Projekční práce by měly být hotové příští rok, první motoristé by se měli po zrekonstruované silnici svézt v roce 2024.

Komentáře