Středočeský kraj hledá nového ředitele Středočeské centrály cestovního ruchu

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj po necelém roce vypíše nové výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR). Do doby jmenování nového vedení pověřila Rada kraje řízením Centrály Lucii Kaiserovou, která v současnosti vede oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Po necelém roce jsme bohužel nuceni vypsat nové výběrové řízení. Paní ředitelka, která vyhrála minulé výběrové řízení a nastoupila začátkem prosince, musela bohužel z vážných osobních důvodů z pozice odstoupit,“ objasňuje důvod nového výběrového řízení radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Václav Švenda.

Důležitou součástí aktivit centrály je také spolupráce s ostatními kraji ČR, hlavním městem Prahou a krajskými organizacemi pro destinační management. „Oblast působnosti nového vedení centrály je skutečně velmi obsáhlá. Od nového ředitele/ky očekáváme koncepční, kreativní a zároveň efektivní práci s výrazným dopadem na zlepšení povědomí o možnostech pro trávení volného času v našich krásných středních Čechách, plných památek a nádherných přírodních scenérií,“ říká Švenda.

Výběrové řízení bude nově dvoukolové. „V prvním kole budou posuzovány základní předpoklady pro výkon dané pozice, v kole druhém pak během pohovoru budeme posuzovat jednak odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice, zároveň nás bude zajímat také koncepce a vize rozvoje a v neposlední řadě taktéž přístup k řízení SCCR,“ doplnil závěrem středočeský radní.

Středočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Od roku 2017 plní funkci krajského destinačního managementu regionu střední Čechy v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu MMR. Podílí se na marketingu a tvorbě turistické nabídky ve spolupráci s oblastními destinačními managementy, usiluje o maximální využití turistického potenciálu regionu a na domácím i zahraničním trhu propaguje a prezentuje region. Rovněž plně zajišťuje jeho informační servis. Filmová kancelář, která je součástí SCCR od začátku roku 2019, pak komunikuje s filmovými produkcemi, pomáhá jim k získávání kontaktů a podmínek pro filmování v regionu, vytipovává lokace pro natáčení a nabízí bezplatnou pomoc při přípravě natáčení v regionu.

Komentáře