Středočeský kraj finančně podpoří hasiče a záchranáře, celkem se jedná o 118 milionů

Ilustrační foto.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Kraje dnes schválila významnou finanční injekci dvěma složkám Integrovaného záchranného systému (IZS), které hrají zásadní roli v boji s pandemií.

Středočeská zdravotnická záchranná služba dostane 76 milionů Kč mimo jiné na nákup nových sanitek. Dalšími 42 miliony Kč chce vedení kraje podpořit jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) a složky IZS v obcích.

„Podporu středočeské záchranné služby a sborů a jednotek dobrovolných hasičů považuji v této době za naprosto zásadní. Patří k nezbytným složkám IZS, které nám pomáhají od počátku pandemie. Záchranka dokazuje, že je v těžkých chvílích schopna nasadit lidské síly i techniku do míry, která výrazně přesahuje běžnou úroveň. Bez kvalitního technického vybavení, včetně moderního vozového parku, se profesionální záchranná služba nemůže obejít. Podporu záchranky celá koalice svým voličům slibovala a středočeská záchranka si zásadní posun zaslouží. Dobrovolní hasiči se pak osvědčili nejen při rozvozu osobních ochranných prostředků nebo desinfekce do obcí, nemocnic či domovů seniorů, ale hlavně odvádějí skvělou práci i mimo pandemii. Jsou nezastupitelnou součástí veřejného života v obcích. Naši pomoc a podporu, a to nejen finanční, si zaslouží,“ říká středočeská hejtmanka Petra Pecková.

To, že se podařilo v rozpočtu prostředky na podporu IZS najít a že Kraj může podpořit projekty spolufinancované programem Ministerstva vnitra, považuji náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) za velký úspěch. „V rámci rozpočtu budou tyto peníze do Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS převedeny z volných prostředků hned poté, co dojde ke schválení změny rozpočtu, s čímž počítám,“ upřesnil.

V případě Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje budou krajem uvolněné prostředky z fondu investic a ve fondu rezervním. „O částku 76 milionů korun navýšíme příspěvek na provoz záchranky pro letošní rok,“ vysvětlil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík, s tím, že ZZS SK peníze využije primárně na nákup sanitních vozů.

Program pro podporu dobrovolných hasičů je rozdělen do tří skupin:

1) Spolufinancování projektů primárně podpořených Ministerstvem vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH (Podprogramy 1-3)

2) Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

3) Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů věcnými prostředky požární ochrany .

Program bude po schválení zastupitelstvem Středočeského kraje vyhlášen hejtmankou kraje Petrou Peckovou a zveřejněn na úřední desce Středočeského kraje od 5. 3. 2021 do 30. 06. 2021. Lhůta pro podání žádostí bude stanovena od 6. 4. 2021 od 9:00 hodin do 20. 4. 2021 do 15 hodin.

Komentáře