Stavem zvýšených hladin řek se zabývala středočeská povodňová komise

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Vzhledem k tomu, že tání sněhu a deštivé počasí ve středních Čechách zvýšily hladiny řek, zasedala v úterý ráno Povodňová komise Středočeského kraje.

Ta je svolávána hejtmankou kraje, která je současně předsedkyní této komise a slouží zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení povodňové situace a k případnému přijetí opatření podle nastalé povodňové situace. Dle posledních informací většina toků ve Středočeském kraji kulminuje anebo bude kulminovat v nejbližších hodinách. V nadcházejícím období by se s ohledem na meteorologickou předpověď a nižší noční teploty měla situace nadále zlepšovat.

Nejvyšší hladiny dosahovala podle informací Českého hydrometeorologického ústavu zejména Sázava (3. SPA), na Labi platil 3. SPA v Neratovicích. Zvýšené hladiny jsou evidovány také například na Jizeře či Vlavě. „Svolala jsem povodňovou komisi, abychom zhodnotili aktuální situaci ve Středočeském kraji. Podle ČHMÚ lze očekávat postupné zlepšení situace, a to s ohledem na očekávané ochlazení, ke kterému by mělo v nadcházejících dnech dojít. Současně většina vodních toků kulminuje, třetí stupeň aktuálně v kraji hlásí ve třech profilech Sázava a také Vltava v Neratovicích. Pokud by se situace v nadcházejících dnech začala zhoršovat, opět se povodňová komise sejde a přijme případná opatření,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková s tím, že situaci v jednotlivých oblastech budou nyní řešit povodňové komise jednotlivých ORP. V pondělí večer byly svolány povodňové komise a vyhlášeny SPA v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem, Neratovicích, Benešově, Mnichově Hradišti a Nymburku.

„Pracovní skupina krajské povodňové komise obeslala dotčené obce s rozšířenou působností s prosbou o informace týkající se svolání povodňových komisí a vyhlášených SPA. Také je vyzvala k předání případných požadavků na krajskou komisi. Nicméně zatím všechna ORP situaci zvládají vlastními silami a žádná obec zatím nevznesla požadavky,“ dodává hejtmanka Pecková.

Ke svolání krajské povodňové komise dochází v případech, kdy je vyhlášen druhý nebo třetí SPA ve více profilech, když hladiny toků rostou, anebo jsou-li tyto podmínky splněny v některém ze sousedních krajů. Oba parametry byly splněny. V komisi zasedají zástupci krajského úřadu, hasičů, policie, armády, krajské hygienické stanice, krajské veterinární správy, hl. m. Prahy, Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Vltavy a Labe a další. Další zasedání Komise zatím není nutné, nicméně situaci kraj průběžně monitoruje a pokud bude potřeba, komise opět zasedne. Informace jsou k dispozici také na portálu krizového řízení Středočeského kraje.

Komentáře