Stát získal více než 2 miliony z odmítnutého dědictví

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí v budově Úřadu práce Příbram.

PŘÍBRAM – Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami úspěšně vyřešili případ odmítnutého dědictví a do státního rozpočtu získali částku ve výši 2 080 837 Kč. ​Okresní soud v Příbrami zahájil dědické řízení po zemřelém muži bez zanechání pořízení pro případ smrti.

„Proti muži bylo vedeno několik exekučních řízení. Všichni dědicové ze zákona toto dědictví z obav kvůli jeho předlužení odmítli, přestože věděli, že zemřelý je vlastníkem několika pozemků,“ uvedl referent vztahů k veřejnosti Andrej Bančanský. Po provedení likvidace dědictví a po uhrazení veškerých závazků vůči věřitelům, soud potvrdil, že majetkový přebytek ve výši 2 080 837 korun připadá státu

Komentáře