Starostové v Hudčicích jednali o snízení emisí CO2 i o odpadech

HUDČICE – Poslední červnový čtvrtek se v Hudčicích uskutečnilo v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 11. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které bylo dříve financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Programem setkání starostů bylo mimo jiné i projednání a schválení vstupu DSO ORP Příbram do Paktu starostů a primátorů, což je iniciativa měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Jedná se o dobrovolnou iniciativu měst a obcí, které se zavazují na svém území snížit emise CO2 do roku 2030 alespoň o 40 % a současně zvýšit svou odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu. Jen v rámci EU čítá Pakt starostů přes devět tisíc signatářů od velkoměst po ty nejmenší obce.

Dalším důležitým bodem jednání byla likvidace odpadů v rámci projektu „Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu“. Odpady bude nutné řešit v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, který je základním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství na území Středočeského kraje a zákonem z prosince 2020, č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Přítomní se po diskusi shodli, že v současné době je nejlepší oslovit společně s vedením Příbrami právní kancelář města a pokračovat v jednáních, které povedou již k právním úkonům pro řešení společného postupu při likvidaci odpadů na území DSO ORP Příbram.

„Nadále při SMO ČR pracuje i pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů, kde se řeší problémy, které průběžně přináší doba, například zacházení s údaji v době pandemie a dalšími očekávanými povinnostmi obcí. Díky projektu, a jako pokračování spolupráce mezi svazky, se svazek stal spoluzakladatelem Asociace dobrovolných svazků SK, kde právě navázaná spolupráce a komunikace s vedením Středočeského kraje přináší za určitých podmínek podporu členským svazkům, ale především zajištuje přenos informací do území svazků“ sdělil přítomným Jiří Kužel, tajemník svazku.

Na závěr se starostové zabývali dalšími tématy, a to společným projektem na zajištění elektronických úředních desek v obcích, vyhlášení dotačních výzev na cyklotrasy a vzdělávacím projektem ESO.

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram

Komentáře