Starostové společně jednali na téma zdravotnictví a sociální služby

PŘÍBRAM – Jednání se uskutečnilo ve středu 18. ledna v jednacím sále města Příbram. Setkání s přibližně třiceti starosty se zúčastnili zástupci Středočeského kraje, ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram nebo ředitel Oblastní nemocnice Příbram.

Přítomní starostové obcí ORP Příbram byli seznámeni s dalšími postupy v oblasti zdravotnictví ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje a informováni o možnostech poskytování sociálních služeb jejich občanům prostřednictvím města Příbram. Projednávala se zde problematika záchytné stanice v Příbrami, kterou v minulosti město dotovalo a zde zástupci Příbrami vyzvali starosty k finanční pomoci „Iniciovali jsme schůzku na základě pověření Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, kdy starostové otevřeli otázku problematiky v oblasti sociálních služeb. Jsem rád, že se na setkání dostavili i zástupci Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb, aby přispěli k řešení této problematiky v našem území,“ řekl Jan Michálek, předseda DSO ORP Příbram a starosta obce Dolní Hbity.

Dalším bodem setkání byla oblast sociálních služeb. Příbramská místostarostka Alena Ženíšková zmínila vyhodnocení dotazníkového šetření, které starostové odevzdávali před setkáním pro zmapování potřeb celého území v sociální oblasti. Z tohoto šetření jednoznačně vyplynula potřeba zajištění služeb pro seniory, ať v jejich domácím prostředí nebo umístění v domovech pro seniory.

Závěrem bylo řečeno, že takovéto setkání bude dále DSO ORP Příbram iniciovat, aby docházelo ke vzájemné komunikaci zástupců obcí s poskytovateli sociálních služeb na území ORP Příbram a umožnilo se tak zvýšené dostupnosti kvalitní péči v oblasti sociálních služeb všem občanům na území ORP Příbram.

Komentáře