Specialisté ošetří stromy ve městě. Dojde i na kácení

Dětské hřiště na Komenského náměstí.

PŘÍBRAM – V následujících týdnech dojde k revitalizaci zeleně na uzemí města. Odborné ošetření a úprava dřevin má zajistit jejich co nejdelší životnost a bezpečnost.

Dle navržené projektové dokumentace zpracované firmou Safe Trees, s. r. o., dojde v nadcházejících týdnech k úpravě zeleně hned v několika lokalitách. K ošetření stromů zajištěné firmou KHL-EKO Červený Hrádek bude docházet v ulicích: K Zátiší, 28. října, Primáře Václava Trnky, Edvarda Beneše, Jarolímkovy sady, K Mýtu, Na Stezce, Komenského náměstí, Mariánská ulice – okraj plus středové pásy, třída Osvobození.

„Zmíněné ošetření stromů si vyžádá větší opatrnost chodců i motoristů, proto bych tímto způsobem rád požádal o zvýšenou pozornost a shovívavost při možných komplikacích,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Firma přislíbila co nejefektivnější postup prací i následný úklid a odvoz dřevní hmoty. V říjnu se bude provádět kácení suchých a nemocných stromů, ty pak nahradí nová výsadba.

Realizace úprav zeleně je součástí projektu „Studie a realizace sídelní zeleně Příbram“, který je financován v rámci Operačního programu životní prostředí. Na počátku bylo nutné zpracovat studii sídelní zeleně, jež je taktéž financována v rámci tohoto projektu a která je nezbytným strategickým dokumentem, z něhož vycházejí předmětné úpravy zeleně ve městě.

Komentáře