Spadla zeď u březohorského hřbitova, místo je provizorně zabezpečené

Březohoršký hřbitov. Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Část zdi březohorského hřbitova se v těchto dnech poroučela k zemi. Rozpadlo se zdivo v délce asi 12 metrů. Došlo tak naplnění těch nejčernějších předpovědí několikaletého havarijního stavu. S vlastníkem hřbitovních pozemků, Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI – Březové Hory, se město Příbram snaží dohodnout na dalším postupu.

Odbor správy majetku Městského úřadu Příbram se ve věci zajištění opravy hřbitovní zdi obrátil na vlastníka hřbitovních pozemků se žádostí o nápravu naposledy v srpnu letošního roku s tím, že nahnutá část zdi s mnoha puklinami může svým náhlým pádem způsobit újmu na životě, zdraví či majetku. Vlastník však s postupem města nesouhlasí, a podle jeho posledního vyjádření nehodlá zeď opravit.

„Názor města je ale takový, že opravu zdi má řešit její majitel. Zeď je součástí hřbitovního pozemku a jako taková je vlastnictvím Římskokatolické farnosti Březové Hory. Město Příbram má tyto pozemky v nájmu, a proto tedy nemůže do majetku farnosti investovat,“ vysvětlil místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

V tuto chvíli stavební úřad zahájil úkony ve smyslu stavebního zákona, město se navíc snaží dohodnout s vlastníkem na dalším postupu. „Už před časem byla naplánována schůzka s farností na druhou půli září, abychom se společně domluvili na nějaké kompromisní variantě. Mezitím však zeď skutečně spadla,“ doplnil místostarosta. Místo havárie prozatímně označily a zabezpečily technické služby, o dalším průběhu této záležitosti budeme veřejnost informovat.

Komentáře